Barendrechts Dagblad | Wangedrag op Doormanplein en Havenhoofd; burgemeester boos
mainImage

Wangedrag op Doormanplein en Havenhoofd; burgemeester boos

Burgemeester Jan van Belzen.
21 juli 2021, 11:30 uur
Lokaal

De voorbije weken hebben ermeerdere openbare orde incidenten plaatsgevonden op zowel het Havenhoofd als het Doormanplein in Barendrecht. Hierover is de gemeente ook geïnformeerd door verontruste omwonenden en ondernemers. ''Dit kan en mag niet langer zo doorgaan. Daarom heb ik samen met handhaving, de politie en het jongerenwerk extra maatregelen genomen om de overlast tegen te gaan'', laat burgemeester Jan van Belzen weten in een brief aan de raad.

Ervaren overlast

Op zowel het Doormanplein als het Havenhoofd betreft het voornamelijk jongeren die de overlast veroorzaken. Doordat zij onder meer niet worden toegelaten (vanwege hun leeftijd) in de horeca blijven zij in de buurt ‘hangen’, drinken daar zelf meegebrachte alcohol en veroorzaken vervolgens overlast bij zowel omwonenden als ondernemers. Deze overlast bestaat uit geluidsoverlast, intimiderend en bedreigend gedrag, achterlaten van afval en vechtpartijen tussen verschillende groepen.

Doormanplein

''De afgelopen weken heb ik veelvuldig contact gehad met zowel de bewonersverenigingen als de ondernemers omtrent de uitbreiding terrassen in het kader van de coronamaatregelen. In deze gesprekken is het ook veelvuldig gegaan over de ervaren overlast. Aan de hand daarvan zijn toen extra maatregelen ingezet waarvan de inzet van verkeersregelaars een voorbeeld is. Helaas blijft de overlast bestaan en blijven er zich incidenten voordoen, hierdoor ben ik genoodzaakt om aanvullende maatregelen te treffen'', meldt Van Belzen.

Overzicht van de maatregelen per direct gelden:
Het plaatsen van een Mobiele Camera Unit (MCU) voor de duur van 8 weken
Extra inzet van politie en onze BOA’s op deze locatie, en dan voornamelijk rond de sluitingstijden van de horecagelegenheden
Inzet van particuliere beveiliging voor de duur van 8 weken
De verkeersregelaars worden vanaf 17.00 uur ingezet i.p.v. 19.00 uur tot 2 oktober
Extra inzet van Jongerenwerk om laagdrempelig in contact te komen met de jeugd
Aandacht in de Blik op Barendrecht (BOB)

Ook met de bewonersverenigingen en de ondernemers op en rond het Havenhoofd heeft de burgemeester extra overleg gevoerd middels het platform Havenhoofd. In deze overleggen zijn er acties en mogelijke oplossingen met elkaar besproken die zijn/worden opgepakt. ''Maar naast deze acties ga ik verdergaande maatregelen treffen, o.a. naar aanleiding van een incident afgelopen weekend. Het is volkomen onacceptabel dat bewoners worden geïntimideerd, bedreigd en dat er afval naar hen wordt gegooid. Dit alles vergt een strengere aanpak op de daar aanwezige jeugd en die ga ik dan ook nemen met extra maatregelen'', aldus Van Belzen.

Maatregelen Havenhoofd:
Het plaatsen van een Mobiele Camera Unit (MCU) voor de duur van 8 weken
Extra inzet van politie en onze BOA’s op deze locatie
Inzet van particuliere beveiliging voor de duur van 8 weken
Extra inzet van Jongerenwerk om laagdrempelig in contact te komen met de jeugd
Aandacht in de Blik op Barendrecht (BOB)
Preventief fouilleer acties vanuit de politie
Opstarten van een zogenoemde groepsscan om zorgtrajecten te kunnen starten op de individuele overlast gevende jongeren
Mogelijk instellen van gebiedsverboden en/of samenscholingsverbod
Sturen van brieven naar ouders van jongeren die overlast veroorzaken
Onderzoek voor de inzet van een mosquito
Onderzoek naar permanente cameratoezicht op en rond het plein


Foto: Gemeente Barendrecht