VVD'er Cees Schaap vraagt naar de Buurtpreventie in Barendrecht

21 February 2024, 18:53 uur
Lokaal
mainImage
Cees Schaap.

Buurtpreventie heeft binnen Barendrecht jarenlang bestaan. In de vorige bestuursperiode zijn er ook zijdens het bestuur inspanningen gepleegd om buurtpreventie een nieuw elan te geven; oprichting van een stichting – een eigen budget – aangepaste kledij en uitrusting en communicatieve ondersteuning bij het verwerven van vrijwilligers. Afstemming, laat staan samenwerking, “binnen de keten” met wijkagenten en BOA’s bleek, ook los van privacy gerelateerde juridische vraag- en knelpunten (AVG en Wpg), een weerbarstig thema te zijn. Voor het toetreden als vrijwilliger bleek verder onder de inwoners helaas weinig/geen animo te bestaan. Dat heeft Cees Schaap, nu raadslid, en toen als verantwoordelijk wethouder ook zelf ondervonden. 

Met ingang van 1 januari jl. heeft het bestuur van buurtpreventie Barendrecht de stichting opgeheven, en daarmee is het burgerinitiatief van buurtpreventie per die datum ook gestaakt. En daar heeft Cees Schaap vragen over gesteld aan de wethouder, wan Barendrecht heeft nu geen Buurtpreventie meer.

Vragen VVD:

- Kan de wethouder toelichten welke bestuurlijke activiteiten er vanaf medio 2023 in relatie tot buurtpreventie heeft plaatsgevonden en welke initiatieven door hem zijn ontplooid?
- Wat is voor het bestuur van buurtpreventie de “trigger” geweest om het overleg en de samenwerking met de gemeente staken en de stichting op te heffen?
- Onderneemt de wethouder een nieuw initiatief voor de opzet van buurtpreventie, en zo ja hoe moet dat volgens hem er dan gaan uitzien?
- Hoe denkt hij hiervoor dan wél de juiste vrijwilligers aan te kunnen trekken?