Barendrechts Dagblad | Vragen over vele geweldsincidenten in Barendrecht
mainImage

Vragen over vele geweldsincidenten in Barendrecht

22 juni 2021, 18:59 uur
Lokaal

De politieke partij Echt voor Barendrecht maakt zich zorgen over de veiligheid in Barendrecht. ''Onlangs hebben zich diverse ernstige incidenten voorgedaan in Barendrecht. Het betrof hier zogeheten High Impact Crimes, oftewel delicten met een grote impact voor slachtoffers. Zo heeft er een poging tot roof plaatsgevonden aan de Middeldijk, waarbij een machete werd gebruikt. Tevens is er een jongen in elkaar geslagen in Barendrecht en heeft er een jongen geld moeten pinnen onder druk van een groep jongeren. Ondanks dat we van twee van deze incidenten een brief van de burgemeester hebben ontvangen, heeft onze fractie nog enkele vragen'', aldus de EVB in brief aan het college van B en W.

Vragen EVB:

We krijgen in Barendrecht regelmatig van inwoners te horen dat er weinig tot geen zichtbaarheid is van de politie in Barendrecht. Herkent u deze signalen? Zo ja, kunt u aangeven wat u hieraan gaat doen?
In veel van deze zaken zijn jongeren/kinderen slachtoffer. En dit heeft op hen en hun families veel impact. Staat u als burgemeester namens het gemeentebestuur ook in contact met de (familie van de) slachtoffers? Zo nee, bent u bereid om hen namens het gemeentebestuur een hart onder de riem te steken?
Bent u ook bereid om in gesprek te gaan met de ouders van de daders? Zo nee, waarom niet?
Het valt op dat in deze zaken veelal jongeren zijn betrokken. Is dit ook een ontwikkeling die u zorgen baart? Is hier mogelijk sprake van een trend? Heeft u hier een verklaring voor?
Bent u bereid aanvullende veiligheidsmaatregelen nemen om de veiligheid en het veiligheidsgevoel van veel Barendrechters te verhogen naar aanleiding van de laatste incidenten? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen? Denkt u hierbij aan (tijdelijke) uitbreiding van capaciteit bij boa’s en politie? Zo nee, waarom niet?

Hoe staat het met uw inzet voor de komst van het districtskantoor van de politie naar Barendrecht zoals benoemd in de motie van 30 juni 2020? Welke updates zijn er te melden?


Foto: Gemeente Barendrecht