mainImage

Voorbereidingen voor veiligheidsmaaironde

28 april 2021, 13:57 uur
Lokaal, Blik op Barendrecht

In deze rubriek Buiten gewoon groen vertelt waterschap Hollandse Delta iedere week iets actueels over de prachtige natuur in onze omgeving. Hollandse Delta verzorgt veel natuur buiten de bebouwde kom.
 
Aflevering 6:
 
Voorbereidingen voor veiligheidsmaaironde
 
In mei start waterschap Hollandse Delta met het maaien van een smalle strook berm langs de waterschapswegen en -fietspaden buiten de bebouwde kom. Het waterschap doet dit voor de verkeersveiligheid. Vandaar de naam veiligheidsmaaien.
 
Verkeersveiligheid
Tijdens de veiligheidsronde maait Hollandse Delta langs de wegen van het waterschap een smalle strook van de berm en de hoeken bij kruispunten. Het verkeer heeft dan meer overzicht. Ook een smalle strook langs de fietspaden wordt gemaaid. Deze strook en de zichthoeken zijn belangrijk. Dit zijn de plaatsen waar het gras het verkeersoverzicht gevaarlijk kan belemmeren als het te hoog wordt.
 
Voorbereidingen
Ter voorbereiding maait het waterschap nu eerst met een bosmaaier het gras rond alle reflectoren, palen en lichtmasten. Zo kan de bestuurder van de trekker straks tijdens het maaien deze obstakels beter zien. Dat voorkomt schade.
 
Vogelnest
Ook worden rust- en verblijfplaatsen van vogels en andere dieren genoteerd, zodat maaimachines hier vandaan blijven. Weet u een vogelnest in het gras? Meld dit dan via de website van het waterschap www.wshd.nl.