Statushouders vertellen hun verhaal in Portus College in Barendrecht

10 July 2024, 17:24 uur
Lokaal
mainImage
Portus

Het Portus College stond vorige week in het teken van vluchtelingen. Leerlingen van Havo 2 werkten twee dagen aan een project in samenwerking met VluchtelingenWerk Barendrecht om meer te weten te komen waar vluchtelingen vandaan komen, waarom ze vluchten en hoe het is om nieuw in Barendrecht te wonen.  
 
De dag werd mede georganiseerd door VluchtelingenWerk Barendrecht. Als opening van het project legde de teamleider uit, hoe de asielprocedure in Nederland verloopt en wat het werk van VluchtelingenWerk inhoudt. Daarna was het de beurt aan Hosam uit Syrie,  Zeki uit Turkije en Jawid uit Afghanistan om hun verhaal te delen.  
 
Jawid gaf in zijn presentatie een historisch overzicht van 1960 tot heden en zette uiteen wat het betekent om in oorlog te moeten leven. De leerlingen waren verbaasd te horen dat er 50 jaar geleden veel toeristen naar Afghanistan op vakantie gingen. Daarna vertelde Jawid over de waarden van Vrijheid en Onderwijs en de gevaren van radicalisme en fundamentalisme. De leerlingen luisterden geïnteresseerd en stelden diverse vragen, zoals wat is het grootse verschil tussen Afghanistan en Nederland?  
 
Niet alleen voor de leerlingen leverde het luisteren naar verhalen nieuwe beelden en kennis op. Voor de statushouders bood het de gelegenheid om trots over hun land te vertellen, en ook de Nederlandse taal te oefenen. Voor volgend jaar staat het project alweer opgenomen in het lesprogramma van havo 2. De school vindt het belangrijk dat leerlingen door het luisteren naar deze verhalen een genuanceerd beeld creëren. Het voornaamste doel is dat leerlingen door het project verschillende ideeën in de maatschappij over de vluchtelingenthematiek kunnen benoemen en dat zij deze zich op basis van juiste informatie eigen maken. Ook VluchtelingenWerk Barendrecht is blij dat juist in het huidige politieke klimaat het Portus College ruimte biedt om statushouders in de klas hun verhaal te laten vertellen.