Barendrechts Dagblad | Smitshoekers klagen over onderhoud en verkeersveiligheid
mainImage

Smitshoekers klagen over onderhoud en verkeersveiligheid

9 oktober 2020, 13:57 uur
Lokaal

Echt voor Barendrecht heeft op 19 september de wijk Smitshoek bezocht, om de inwoners te vragen op welke wijze de wijk zou kunnen worden verbeterd. Echt voor Barendrecht heeft naar aanleiding van dit wijkbezoek en gesprekken met de inwoners vragen aan het college b en w. Het groenonderhoud is volgens de inwoners van deze wijk op een aantal plekken ondermaats. De beplanting staat hoog en zoals op de foto te zien, dient dit volgens EVB snel te worden aangepakt. Tevens klagen de inwoners over verkeersveiligheid. Zo scheuren pakketbezorgers regelmatig met hoge snelheden door de wijk en ook wordt met (deel)scooters hard over de stoep gereden.

1. Onderschrijft het college dat het groenonderhoud op een aantal plekken in de wijk Smitshoek ondermaats is? Het openbaar groen aan de Bevershof ontbreekt. Welke acties gaat het college uitvoeren om het achterstallig onderhoud aan te pakken?

2. Welke maatregelen gaat het college nemen om de verkeersveiligheid in Smitshoek te verhogen? Te denken valt aan maatregelen als drempels, slingerhekken plaatsen om fietsen/brommers op de stoep tot afstappen te dwingen, het plaatsen van verftekeningen om mensen te vragen af te stappen, maar ook aan handhaving.

Het smalle pad naast Bevershof 6 wordt gebruikt door fietsers, met name kinderen. Auto's zien en horen deze weggebruikers niet aankomen wat een gevaarlijke situatie oplevert.

3. Kan het college deze situatie qua verkeersveiligheid verbeteren? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Aan de Bevershof is momenteel op enkele plaatsen, geen openbare verlichting aanwezig. Dit tast het veiligheidsgevoel van inwoners aan. Bovendien hebben er enkele auto-inbraken plaatsgevonden in de straat.

4. Is het college bereid om op korte termijn openbare verlichting te realiseren aan de Bevershof? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?


Foto: Ingezonden