Raadsleden tonen waardering voor inzet vrijwilligers buurtpreventie

1 December 2023, 18:43 uur
Lokaal
mainImage
PR

Het bestuur van de Stichting Buurtpreventie Barendrecht heeft aangekondigd de stichting per 1 januari op te heffen. Deze beslissing volgt op de mededeling van wethouder Van der Linden over de start van een nieuw gemeentelijk buurtpreventie-initiatief.
 
De inzet van Stichting Buurtpreventie Barendrecht vormde een mooi voorbeeld van burgerinitiatief en participatie, waarbij lokale bewoners actief bijdroegen aan de veiligheid en leefbaarheid van hun wijken. De Stichting heeft zich jarenlang ingezet voor het vergroten van de veiligheid en leefbaarheid in de lokale wijken. De vrijwilligers vervulden een essentiële rol in het alert blijven op onveilige of verdachte situaties. Hun doel was het versterken van het gevoel van veiligheid en het verbeteren van de leefomstandigheden in de buurt, door onder andere het tegengaan van overlast, zwerfafval, vernielingen en criminaliteit. Met specifieke teams gericht op preventie en leefbaarheid, en het gebruik van WhatsApp-groepen per postcode voor directe meldingen van burgers, was de stichting een proactieve kracht in Barendrecht. Het preventieteam werkte nauw samen met de politie en handhavers, surveilleerde te voet of per fiets, en besprak regelmatig de wijkontwikkelingen in overleggen met veiligheidsdiensten.
 
De bekendmaking heeft geleid tot vragen vanuit de gemeenteraad. Raadsleden zijn benieuwd naar de invulling van het nieuwe buurtpreventieplan en de positie van de huidige vrijwilligers van de stichting. In het bijzonder willen VVD-raadslid Cees Schaap en PvdA-raadslid Tina Jakoeb inzicht in hoe de kennis en ervaring van de stichting binnen de nieuwe structuur zullen worden gewaarborgd.
 
Als teken van erkenning voor hun jarenlange inzet en toewijding hebben raadslid Schaap en raadslid Jakoeb op 30 november hun dank uitgesproken aan de vrijwilligers van de stichting. De stichting mag dan wel stoppen, de inzet van haar vrijwilligers heeft een onuitwisbare bijdrage geleverd aan de veiligheid en leefbaarheid in de Barendrechtse wijken.