PvdA stelt vragen over bewegingsonderwijs op Barendrechtse basisschool

19 September 2023, 10:51 uur
Lokaal
mainImage

De fractie van de PvdA heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de uitdagingen waarmee basisscholen worden geconfronteerd bij het implementeren van de wettelijke verplichting om minimaal twee uur bewegingsonderwijs per week aan te bieden.
 
Het belang van bewegingsonderwijs voor de sociale, motorische en cognitieve ontwikkeling van kinderen, evenals voor het bevorderen van een gezonde leefstijl, is cruciaal. Daarom is het vanaf het schooljaar 2023-2024 verplicht voor basisscholen om minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs per week aan te bieden onder leiding van een vakleerkracht of bevoegde groepsleerkracht.
 
Tijdens een recent bezoek van de PvdA aan enkele scholen in de gemeente, bleek echter dat scholen problemen ondervinden bij de uitvoering van deze wet, met name vanwege een tekort aan ruimte voor sportactiviteiten. Dit bracht de PvdA ertoe om het college de volgende vragen te stellen:
 
- Is het college op de hoogte van de uitdagingen waarmee scholen worden geconfronteerd met betrekking tot het tekort aan ruimte voor sportactiviteiten?
- Welke maatregelen heeft de gemeente getroffen of is van plan te treffen om scholen te ondersteunen bij het voldoen aan de wettelijke verplichting van minimaal twee uur bewegingsonderwijs per week?
- Zijn er plannen om bestaande sportfaciliteiten in de gemeente efficiënter te benutten of om nieuwe faciliteiten te creëren om scholen te ondersteunen?
- Zijn er samenwerkingsverbanden met organisaties voor sport en spel of andere externe partijen om scholen te helpen bij het invullen van de bewegingsonderwijsuren?