Barendrechts Dagblad | Plan voor begrazing op maat in Barendrecht
mainImage

Plan voor begrazing op maat in Barendrecht

29 april 2021, 10:36 uur
Lokaal, Barendrechts Gemeentenieuws

Evenals eerdere jaren grazen ook dit jaar weer schapen op de geluidswal A15 langs de Carnisser Baan. Met maatwerk in het begrazen hoopt de gemeente Barendrecht er de biodiversiteit te vergroten.

Vorig jaar was het college voornemens te stoppen met de schapenbegrazing op de geluidswal. De begrazing was ooit ingesteld om een bijdrage te leveren aan de biodiversiteit. Dit bleek onvoldoende te
worden bereikt, waardoor de kosten niet opwogen tegen het resultaat.

Het college van B&W heeft nu besloten om het begrazen van de geluidswal in aangepaste vorm voort te zetten. In gesprekken met een ecoloog en de schaapherder is bekeken hoe er meer variatie kan komen in de vegetatie en bloeitijden van de verschillende kruiden. Met meer maatwerk in begrazing denken we een hogere biodiversiteit te krijgen. Voor 2021 betekent dit de volgende aanpassingen: het aantal begrazingsrondes
gaat omlaag van vier naar drie en iedere ronde worden delen overgeslagen om kruiden langer te laten bloeien. In juni of juli bezoekt de ecoloog de geluidswal en inventariseert dan de aanwezige plantensoorten. Aan
de hand daarvan stelt hij een (meerjarig) begrazingsadvies op met als doel het krijgen van meer bloeiende flora en een hogere biodiversiteit.


Foto: Gemeente Barendrecht