mainImage

Ouders van De Ark starten petitie; probleem met huisvesting

26 januari 2022, 13:50 uur
Lokaal

De gemeenteraad heeft vorig jaar maart besloten dat in 2023 CBS De Ark een nieuw schoolgebouw krijgt ter vervanging van het huidige 45 jaar oude schoolgebouw. Dit besluit, dat beter bekend is als de onderwijscarrousel van de scholen Edudelta, De Rank, De Wijngaard, De Tweemaster en De Ark, sprak zich echter op verschillende plekken tegen. In het besluit is benoemd dat De Ark tijdelijk gehuisvest zal worden in de Tweemaster, terwijl in de bijlage van het besluit juist wordt benoemd dat De Ark tijdelijk in De Rank gehuisvest zal worden. De uitvoering van het besluit is onmogelijk, omdat De Ark, dat het dubbele aantal leerlingen telt ten opzichte van De Tweemaster, praktisch niet past in het gebouw van De Tweemaster. De Ark is sinds het besluit in gesprek met de Gemeente en OZHW, het bestuur van De Tweemaster, om te zoeken naar een oplossing. Het college heeft afgelopen week besloten dat zij de bijlage van het besluit ter zijde schuiven en niet opnieuw naar de raad wil gaan om deze fout te repareren.
 
De oplossingen die de gemeente heeft aangedragen zijn onuitvoerbaar of kosten onmogelijk veel gemeenschapsgeld. Zo stelt de gemeente voor om een school met 14 groepen te plaatsen in een gebouw met 8 lokalen om vervolgens voor veel geld noodlokalen op het schoolplein te plaatsen waardoor er geen buitenspeelruimte meer over is. Een andere oplossing is om de school op te splitsen en gedeeltelijk onder te brengen in het voormalige gebouw van De Dubbeldekker. Dit gebouw is door vocht, schimmel en slechte ventilatie alles behalve een veilige werk- en leerplek te noemen en zal voor zeer veel geld moeten worden aangepast.

Tot slot gaf de gemeente ook de oplossing naar de andere kant van het dorp te verhuizen in het gebouw van De Wijngaard. Door de  honderden extra vervoersbewegingen per dag langs drukke verkeerspunten is dit niet een veilige oplossing te noemen. De enige optie die geen gemeenschapsgeld kost en 100% passend is, namelijk tijdelijke huisvesting in De Rank, is voor de gemeente echter niet bespreekbaar. Als argument wordt gegeven de bestuurlijke betrouwbaarheid ten opzichte van het genomen besluit. Dit is een discutabel argument, omdat er voorbij wordt gegaan aan de uitvoerbaarheid van het besluit en een bijlage van het besluit die het tegenovergestelde stelt.

De ouders en verzorgers van de leerlingen van CBS De Ark laten het er echter niet bij zitten. Zij zijn een petitie gestart om de gemeente Barendrecht te verzoeken haar verantwoordelijkheid te nemen richting 336 Barendrechtse kinderen en het besluit aan te passen. U kunt de petitie online ondertekenen op: https://dearkinderank.petities.nl/


Foto: Ingezonden