Opheffen stichting Buurtpreventie in Barendrecht houdt politiek bezig

20 November 2023, 17:42 uur
Lokaal
mainImage
Cees Schaap.

Na jarenlang, in wisselende samenstelling en in wisselende omvang, in de gemeente Barendrecht actief te zijn geweest, heeft het bestuur van de stichting Buurtpreventie kenbaar gemaakt de activiteiten te zullen staken en de per 1 januari as. stichting te zullen opheffen.  Reden hiervoor is dat wethouder van der Linden aan de stichting kenbaar heeft gemaakt dat de gemeente gaat starten met een eigen initiatief. Dit volgens Cees Schaap van de VVD.
''Dit bevreemdt de VVD om meer redenen. Buurtpreventie is per definitie van, door en voor de inwoners. De gemeente kan dat faciliteren, onder andere door in beperkte mate financiële middelen ter beschikking te stellen. Verder toenemende bemoeienis maakt de gemeente ook toenemend verantwoordelijk en aansprakelijk voor buurtpreventie activiteiten. Uit contact met Buurtpreventie blijkt dat zij zijn overvallen door het standpunt van de wethouder. Juist ook omdat vooraf zou zijn afgesproken dat in gezamenlijkheid zou worden gekeken naar een eventueel aangepaste toekomst'', aldus Cees Schaap van de VVD.

Vragen:
Welke initiatieven zijn ondernomen om Stichting Buurtpreventie Barendrecht te betrekken bij het “nieuwe traject’ en op welk moment?
Hoe verhoudt het ‘gemeentelijk initiatief’ zich tot eerder gedane toezeggingen om de huidige opzet juist te ondersteunen?
Hoe heeft de gemeente waardering getoond voor Stichting Buurtpreventie, een zelfstandige stichting gerund door toegewijde vrijwilligers?
Welke financiële steun heeft de gemeente in de afgelopen 2 jaar aan Stichting Buurtpreventie Barendrecht gegeven, en hoe verhoudt zich dit tot de gepleegde inspanningen en tot andere (omliggende) gemeenten?
Welke andere, dan financiële, vormen van ondersteuning heeft de gemeente de afgelopen 2 jaar aan de stichting verleend?
 
Hoe vaak heeft u dit jaar gesprekken gevoerd met Stichting Buurtpreventie Barendrecht en zijn de notulen van deze gesprekken gedeeld met Stichting Buurtpreventie Barendrecht?
 
Heeft u nu zelf rechtstreeks contact opgenomen met Stichting Buurtpreventie  Barendrecht, en zo niet, wat is hiervoor de reden?