Barendrechts Dagblad | Motie Toegankelijk stemmen van GroenLinks Barendrecht
mainImage

Motie Toegankelijk stemmen van GroenLinks Barendrecht

21 november 2020, 10:41 uur
Lokaal

GroenLinks dient dinsdag 24 november in Barendrecht de motie Toegankelijk stemmen in. Doel is dat iedere stemgerechtigde zijn stem kan uitbrengen. Voor mensen met een lichamelijke - of een verstandelijke handicap en laaggeletterden zijn er drempels op het gebied van taal, bang zijn het niet goed te doen, niet in het stembureau kunnen komen, geen vervoer e.d. In de motie vraagt GroenLinks aan het college om de drempels weg te nemen.

Om een zo breed mogelijk draagvlak voor de motie te krijgen, heeft de Barendrechtse partij de motie besproken tijdens de vergadering van de commissie Samenleving op 17 november jl. Tijdens deze vergadering is aan alle raadsleden de oproep gedaan om mee te denken en eventueel suggesties aan te dragen om het stemmen in Barendrecht toegankelijker te maken. 

Mocht u dit lezen en ook nog een goed idee hebben op welke manier het stemmen in Barendrecht toegankelijk kan worden, dan hoort GroenLinks dit graag. U kunt dan contact met ons opnemen via: arie.kooijman@groenlinksbarendrecht.nl


Foto: ANP