Barendrechts Dagblad | Minder delicten in Barendrecht, wel meer fraudegevallen
mainImage

Minder delicten in Barendrecht, wel meer fraudegevallen

20 november 2020, 13:49 uur
Lokaal

De eerste drie kwartalen van 2020 laten in Barendrecht een daling zien van 39 delicten ten opzichte van de eerste drie kwartalen over het jaar 2019. De daling zit hoofdzakelijk in de aantallen diefstal brom-/snor-/fietsen, vernieling c.q. zaakbeschadiging en mishandeling. Mishandeling en bedreiging komen flink lager uit dan in het jaar 2019. Daarnaast staat fraude in Barendrecht wederom op de eerste plaats in de top 6 misdrijven.

Positief is dat de politie diefstal uit/vanaf motorvoertuigen ziet afnemen. De politie en de gemeete blijven zich inspannen op het voorkomen en terugdringen van HIC (high impact crimes) zoals auto- en woninginbraak. Aandacht voor awareness en preventie blijft belangrijk om het risico op o.a. fietsendiefstal en auto-inbraak te verlagen. De doelstelling 10% minder HIC en fietsendiefstal, benoemd in en voor de duur van het collegeprogramma, blijft richtinggevend voor wat we willen bereiken.

Op de eerste plaats staat in Barendrecht het delict fraude met tot nu toe 241 aangiftes. In 2019 waren dat er nog 181 (t/m 3e kwartaal). Deze criminaliteitsvorm staat nog steeds onverminderd op plaats 1 in de rangorde. Fraude is een vorm van bedrog zoals bijvoorbeeld internetfraude, phishing, spyware, ransomware, acquisitiefraude en factuurfraude (spookfactuur) Voor 2021 is budget aangevraagd voor het geven van voorlichting naar bewoners en ondernemers over preventiemaatregelen tegen o.a. pinpasfraude/ hacken/ cybercrime/ identiteitsfraude. (Cybercrime/ senioren en veiligheid) Vooral ouderen zijn vaak slachtoffer van deze vorm van criminaliteit.


Foto: Ingezonden