mainImage

Meer burenruzie in Barendrecht; EVB stelt vragen

22 september 2022, 16:19 uur
Lokaal

De laatste tijd zijn er veel signalen over toenemen burenoverlast in Barendrecht. Variërend van geluidsoverlast, en pesterijen tot aan intimidatie en handgemenen. Hoewel deze vaak complexe zaken niet door politieke partijen kunnen worden opgelost, is onze fractie wel van mening dat het college zich moet inspannen om te komen tot een oplossing in deze situaties. Eerder hebben we vragen gesteld over burenoverlast in april 2021. Desondanks komen er bij EVB nog steeds regelmatig meldingen binnen over radeloze inwoners die overlast van buren of buurt ervaren.

De fractie heeft omtrent burenoverlast in Barendrecht de volgende schriftelijke vragen:

Hoeveel meldingen van burenoverlast heeft u sinds 26 april 2021 ontvangen? Wat was de aard van deze meldingen?
Wat is er met deze meldingen gebeurd? Tot welke resultaten heeft dit geleid?
Op welke wijze worden deze meldingen opgevolgd om de overlast te beëindigen en te voorkomen dat dit in de toekomst weer plaatsvindt?
Hoeveel casus zijn momenteel in behandeling bij de gemeente waarvoor buurtbemiddeling wordt ingezet?
In welke mate wijkt het nieuwe college af van de aanpak van het vorige college op het punt van burenoverlast? Bent u voornemens om het bestaande beleid omtrent burenoverlast te evalueren en waar mogelijk te verbeteren?
Bent u bereid om met de woningbouwverenigingen en huurders in Barendrecht concrete afspraken te maken over burenoverlast, onder meer over waar de verantwoordelijkheden liggen ten aanzien van het oppakken van meldingen over burenoverlast, maar ook communicatie en wanneer welke maatregelen worden genomen als het gaat om dreigende escalatie van burenoverlast?