Barendrechts Dagblad | Margot Stolk wil een bewaakte fietsenstalling in Barendrecht
mainImage

Margot Stolk wil een bewaakte fietsenstalling in Barendrecht

24 september 2020, 13:24 uur
Lokaal

Net zoals in heel Nederland worden in Barendrecht ook veel fietsen, scooters en bromfietsen gestolen. Om die reden heeft Margot Stolk van de EVB een motie ingediend voor een bewaakte fietsenstalling. Het raadslid ziet mogelijkheden op het braakliggende terrein aan de Mr. Lohmanstraat in het centrum van Barendrecht. Dii terrein blijft de komende maanden beschikbaar en zou volgens de EVB geschikt zijn voor een bewaakte fietsenstalling met de mogelijkheid tot laagdrempelige arbeidsparticipatie (bijv. werkervaringsplaatsen) in het kader van de participatiewet. Het zou Barendrecht bovendien helpen in de ambitie om in de top-10 van de fietsvriendelijke gemeenten te komen.

Daarom verzoekt Margot Stolk het college om zo snel mogelijk een pilot te starten met een laagdrempelige en tijdelijke bewaakte fietsenstalling aan de Mr. Lohmanstraat, met daarbij aandacht voor: beperkte kosten, opbrengstpotentie afgewogen tegen laagdrempelig gebruik, arbeidsparticipatie vanuit de participatiewet; het pilotptoject een half jaar na de start te evalueren, met het oog op een structurele toepassing in Barendrecht Centrum en wellicht andere locaties, zoals nabij Carnisse Veste.

Het voorstel moet op 13 oktober in de raad worden besproken.