Loslopende honden verboden in Zuidpolder, brief naar Staatsbosbeheer

2 April 2024, 14:11 uur
Lokaal
mainImage

Sinds een aantal dagen is er extra bebording geplaatst in het recreatiegebied de Zuidpolder in Barendrecht met daarop de vermelding dat, daar waar het moet, het verboden is voor loslopende honden. Een duidelijk leesbaar bord.

Echter te veel mensen negeren nog steeds dat bord en laten hun hond loslopen. Nu is er al regelmatig aandacht voor gevraagd in de media en zijn er vragen over gesteld aan de wethouder. Deze laatste verwijst naar Staatsbosbeheer.

''Het betreft enkel het kleine duikerpad. Aangezien veel mensen zich er niet aan houden en er geen handhaving is is het wellicht een optie om het verbod op te heffen zodat de gehele Zuidpolder een losloopgebied wordt. Als de redenen nog steeds blijven staan om het verbod te behouden (vee, broedseizoen vogels) dan mis ik handhaving van het verbod'', aldus een Barendrechtse briefschrijver naar Staatsbosbeheer.