Barendrechts Dagblad | Loods38 krijgt vergunning voor vier padelbanen voor 8 jaar
mainImage

Loods38 krijgt vergunning voor vier padelbanen voor 8 jaar

23 juni 2021, 15:43 uur
Lokaal

Loods38 in Barendrecht heeft vergevorderde plannen voor de aanleg van vier padelbanen.  De gemeente heeft de vergunning inmiddels verleend. Padel is een sportieve mix van tennis en squash en wordt gespeeld met vier personen. Wanneer de realisatie en exploitatie start is vooralsnog onbekend. Op de betreffende locatie op bedrijventerrein Oost zijn ook plannen voor woningbouw. De vergunning voor de padelbanen zou ‘tijdelijk’ zijn, en voor 8 jaar zijn verleend.

Echt Voor Barendrecht is enthousiast over Padel als nieuwe sport in Barendrecht enerzijds. Maar verrast en ook wel wat verbaasd anderzijds. ''Wij begrijpen de keuze niet om deze sportvoorziening op een bedrijventerrein te plaatsen. En hadden verwacht dat dit zou worden ingebed binnen bestaande Barendrechtse sportverenigingen en bestaande sportinfrastructuur. Bijvoorbeeld bij TV Smitshoek en/of TVB. Wij hebben namelijk begrepen dat er bij in ieder geval TVB ook plannen en interesse is voor het aanbieden van Padel sport in Barendrecht''.

EVB heeft hierover de volgende vragen gesteld aan het college van B en W
Is het college bekend met initiatieven vanuit Barendrechtse sportverenigingen om Padel te organiseren? Zo ja, sinds wanneer?
Is er met deze verenigingen gesproken over deze wens? Wat was daarvan de uitkomst? Wat was/is de insteek van het college?
Is het juist dat een vergunning is verleend aan Loods38 voor Padel op BT Oost? Zo ja, waarom is een vergunning nodig?
Zo ja, wat zijn de overwegingen van het college geweest om deze activiteit op bedrijventerrein Oost te vergunnen, in plaats van sturen op het onderbrengen bij sportverenigingen?
Is het juist dat Loods38 Padel op commerciële basis wil gaan exploiteren?
Hoe verhoudt de vergunningverlening aan en exploitatie door Loods38 zich tot de subsidies die de gemeente de afgelopen tijd heeft verstrekt? Zoals de MKB innovatiedeal? In hoeverre financiert of subsidieert de gemeente daarmee Padel bij Loods38?
Is het college bereid om verenigingen die Padel willen aanbieden, zoals TVB, daarbij te ondersteunen? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, kan het college toelichten waarom niet?
Is het juist dat tijdelijk is vergund, namelijk voor 8 jaar? Zo ja, hoe rijmt deze tijdelijke aanleg met de duurzaamheidsambities van dit college? Is het niet duurzamer om deze sport permanent onder te brengen bij sportverenigingen?