mainImage

Linksom, rechtsom of EVB-om; afval kost nu eenmaal geld

22 juni 2022, 09:41 uur
Lokaal, Columns

De verkiezingen zijn ruim 3 maanden voorbij met als grote winnaar de lokale partij EVB. Met een ongekende absolute meerderheid kunnen zij alles voor elkaar krijgen. Uiteraard zou hun zogenaamde 10 punten plan geen enkel probleem moeten zijn. Het punt van 2 wethouders minder is aangepast naar 0,8 wethouder minder. Niet helemaal waar hun stemmers op gehoopt hadden. Maar ach, er zijn nog 9 punten die wel gerealiseerd kunnen worden. Renovatie van het Trefpunt als monument was al gerealiseerd door D66 en VVD. Maar daar waren ook de stemmen van EVB voor nodig tijdens de vorige periode. Nu niet meer, nu kan alles.

Als hoofdpunt tijdens de EVB -campagne was het ‘verschrikkelijke’ afvalbeleid dat helemaal teruggedraaid moest worden. Een speerpunt wat tijdens de wijkbezoeken werd besproken, wég met de minicontainers, wég met de pas om de container te openen en papierbakken terug in alle milieustations van de wijken. De burgers waren niet gehoord.

Ondanks de absolute meerderheid is nog geen van deze afvalpunten gerealiseerd. Wel is het betalen voor afval, het zogenaamde Diftar verdwenen. We hoeven niet meer te betalen voor het weggooien van ons restafval. Dat is mooi, maar waarom de kleppen niet gewoon opengooien zoals vroeger? En waarom blijft de pas behouden? En hoe zit het met de inwoners die goed gescheiden hebben en die aan het eind van het jaar geld terug zouden krijgen? Worden deze gecompenseerd?

Wat maakt dat de fractie van D66 hier nu ze schriftelijke vragen aan de wethouder over stelt? D66 is per slot van rekening mede verantwoordelijk voor het huidige afvalbeleid. De wethouder heeft toch ook al aangegeven later in het jaar met een voorstel te komen?

Directe aanleiding voor de schriftelijke vragen is het warmere weer en de vele klachten over de geuroverlast van de groene GFT (mini)containers. Wij hebben aan de wethouder gevraagd om de ophaalfrequentie te verhogen. Wij gaan ervan uit dat de wethouder hiermee akkoord gaat. Een simpele oplossing om veel ergernis bij onze inwoners weg te nemen.

En als EVB haar belofte houdt dan zijn volgend jaar de minicontainers toch weg en zal de geuroverlast ook verdwenen zijn. Of niet ..... ? D66 gaat het afvalbeleid volgen en bijsturen waar mogelijk. Want tot nu toe doen de inwoners van Barendrecht het goed. Weer 25% minder restafval de eerste drie maanden van 2022. Nu Diftar, het betalen voor afval, verdwenen is zullen wij het in de gaten houden waar het allemaal van betaald gaat worden. Want linksom, rechtsom of EVB-om afval kost nu eenmaal geld.

Marcel van Prehn is raadslid namens D66 Barendrecht.

 


Foto: Ingezonden