mainImage

Gemeente: Wel buurttuin aan Kempenaar, maar geen kippen

24 augustus 2021, 20:09 uur
Lokaal

De gemeente Barendrecht heeft woensdagmiddag gereageerd op de commotie over het mogelijk verbieden van de buurttuin aan de Kempenaar. De klachten die de woningstichting Patrimonium heeft gekregen over de te luid 'kakelende' kippen zouden de aanleiding vormen. Volgens de bewoners aan de Kempenaar die 'voor' de buurttuin zijn gaat het om slechts één adres, waar de klachten vandaan komen.

''De gemeente omarmt bewonersinitiatieven en heeft daar een positieve grondhouding in. Zo is de buurttuin indertijd ontstaan. Bij klachten over het gebruik van dit initiatief heeft de gemeente haar verantwoordelijkheid te nemen. In die hoedanigheid heeft wethouder Schaap, als zijnde de betrokken wijkwethouder en wethouder Buitenruimte, gezocht naar de gulden middenweg: het behoud van de buurttuin, onder andere als plek voor omwonenden om elkaar te ontmoeten, maar wel met oog voor de klachten.

In dit geval betekent dit dat de kippen, die voor overlast zorgen (geluid, stank en aantrekken van ongedierte), elders een plek zullen moeten vinden. Ook zal er door de gemeente een pad worden aangelegd tussen de achtertuinen van de aangrenzende bewoners en de buurttuin. Zo hoopt de gemeente met begrip voor de betrokkenen in goede harmonie tot een oplossing te komen. De reeds ingeslagen weg om tot een gedragen oplossing te komen tussen betrokken partijen zal worden voortgezet.

Patrimonium Barendrecht is verantwoordelijk voor het woongenot van haar huurder en heeft dan ook geen bezwaar tegen een buurttuin. Omwonenden ondervinden overlast van de kippen in de tuin aan de Kempenaar. Deze klachten neemt Patrimonium serieus. De corporatie vindt het belangrijk dat er een oplossing komt voor alle partijen en waardeert het dat de gemeente als eigenaar van de grond zich hiervoor inzet'', aldus de gemeente en Patrimonium in een gezamenlijke verklaring.

 


Foto: ANP