Geld voor het project Oude Dorpskern blijft nog even gereserveerd

10 July 2024, 18:22 uur
Lokaal
mainImage
PR

Sommige raadsleden hadden dinsdagavond misschien nog wel gehoopt op het aangekondigde noodweer zodat onverhoopte wateroverlast in de Oude Dorpskern in Barendrecht hun woorden kracht zouden bijzetten, want Cees Schaap (VVD), Johan Lengkeek (CDA), Leendert Mijnders, Tina Jakoeb en Marcel van Prehn (D66) willen niet dat 1,1 miljoen euro die gereserveerd voor de klimaatadaptatie opgesoupeerd kan worden aan het Havenhoofd.

Het riool ligt in de oude dorpskern te laag en om wateroverlast in de toekomst te voorkomen is dat geld mede nodig voor een grote renovatie.
 
De bewoners aan het Havenhoofd wachten al enkele jaren op een mooi plein, maar daar beslist de gemeenteraad in oktober over. Hiervoor laat Lennart van der Linden drie modellen uitrekenen en komt dan bij de raad terug met begrotingen. Als die kosten niet te hoog uitvallen zou het Havenhoofd alsnog aangepakt kunnen worden, maar in de Barendrechtse keuken is Schraalhans keukenmeester. Wethouder Lennart van der Linden kan dit beamen.
 
‘’Het  budget voor de Oude Dorpskern is door het vorige college heel bewust gereserveerd, nadat op 29 mei 2018 een zware regenbui die dorpskern onder water heeft gezet en veel schade aan panden en inboedel heeft veroorzaakt. Nadien hebben bewoners en ondernemers nimmer anders hoeven te begrijpen dan dat het budget gereserveerd zou blijven en dat de wateroverlast door de gemeente zou worden aangepakt. In geen enkel overleg is van de zijde van de gemeente het voornemen voor het laten vrijvallen van het budget ter sprake gebracht’’, aldus Schaap die het ook betreurde dat wethouder Dirk Vermaat had verzuimd een rapport van Arcadis over de dorpskern naar de raad te sturen.
 
Het riool wordt periodiek gecontroleerd, gereinigd en met camera’s geïnspecteerd. Dus lengte, kwaliteit en liggingen van het riool moeten afdoende bekend zijn. De gemeente heeft een zorgplicht voor de afvoer, opslag, transport en lozing van hemelwater.  De Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht voelde zich dinsdagavond gesteund in de raad.

De oppositiepartijen dienden het voorstel in om de reservering voor de Oude Dorpskern te handhaven, maar dat haalde het niet. Het voorstel van Joris Modderman wel. Hij wil de reservering voor de oude dorpskern handhaven, maar wel naar de plannen van het Havenhoofd te kijken om eventueel te kunnen schuiven met gelden. Dit zou Lennart van der Linden als wethouder financiën ook het liefst zien.
 
Tot slot werden de jaarcijfers 2023 van de gemeente Barendrecht na een akkoord van de accountant ook door de raad goedgekeurd, maar er was wel een tekort van drie miljoen. Barendrecht gaat magere jaren tegemoet en dat gaat pijn doen.