mainImage

EVB presenteert als eerste verkiezingsprogramma 2022

Lennart van der Linden.
16 november 2021, 09:58 uur
Lokaal

De EVB heeft maandagmiddag als eerste politieke partij in Barendrecht het verkiezingsprogramma voor 2022 gepresenteerd. Net zoals vier jaar geleden heeft de partij van fractievoorzitter Lennart van der Linden 10 speerpunten. Wijziging van het afvalbeleid, verbetering van de veiligheid, een buitenzwembad bij het Inge de Bruijn Zwembad, afscheid van de BAR-samewerking en betaalbare woningen in beginsel voor Barendrechters zijn de voornaamste speerpunten.

Vier jaar geleden behaalde de EVB 14 zetels en dat was net één te weinig. Daar maakten de toen overige zes partijen (Winnie Hofland behoorde toen nog bij de PvdA) gebruik van door samen met 15 zetels een coalitie te vormen. Van der Linden sluit niet uit dat de EVB bij de verkiezingen op 18 maart weer de grootste partij in Barendrecht wordt en misschien wel met 15 of meer zetels.

''We gaan regelmatig op zaterdag de wijken in. Spreken dus veel bewoners. Na de vorige verkiezingen hoorden we dat Barendrechters niet meer zouden gaan stemmen vanwege het monsterverbond, maar nu horen we dat mensen wel naar de stembus gaan, omdat ze ontevreden zijn over het beleid op meerdere terreinen. Velen beloven om op de EVB te stemmen, maar het is voor ons geen doel op zich om 15 zetels of meer te behalen. De EVB wil samenwerken met andere partijen. Daar hebben wij altijd al voor open gestaan'', aldus Lennart van der Linden.

De kandidatenlijst van de EVB wordt in januari 2022 bekendgemaakt. Zeker is dat Lennart van der Linden (van 2014-2018 nog wethouder) de lijsttrekker zal zijn.

De 10 speerpunten van de EVB:

1. Echt voor Barendrecht
Barendrecht blijft zelfstandig. We ontmantelen het BAR-construct en bouwen een betrokken en slagvaardige eigen ambtelijke organisatie.

2. Logisch afvalbeleid. Met draagvlak
We stoppen met ondoordacht en onlogisch afvalbeleid. Er komt balans in gebruiksgemak, betaalbaarheid en het straatbeeld.

3. Barendrecht veiliger
Door o.a. meer wijkagenten, een volwaardig politiebureau, uitbreiding cameratoezicht en effectievere handhaving. We lossen verkeersonveilige situaties op en verminderen (geluids)overlast in de woonwijken. 

4. Betaalbare woningen voor Barendrechters
Er komen meer betaalbare woningen. Barendrechters krijgen zoveel mogelijk voorrang op nieuwbouw en huur.

5. Echt voor buitenruimte
We verbeteren het onkruidbeheer in de woonwijken, herstellen verzakte straten en breiden de zwerfafvalaanpak uit.

6. Echt voor ouderen
We beschermen en behouden het gratis OV voor AOW’ers. We investeren in waardige en betrokken zorg. En in ontmoeting dichtbij.

7. Sport en ontspanning
We realiseren meer hoogwaardige recreatie in Barendrecht. We investeren in sportvoorzieningen. Het Inge de Bruijn zwembad krijgt een buitenbad.

8. Stop de sloop van ‘t Trefpunt!
We maken dit een monument en kiezen voor slimme renovatie met behoud van historische waarde.

9. Logisch milieubeleid
We realiseren meer bloemen, bomen en waterpartijen. Maar verzetten ons tegen megawindturbines, CO2-opslag en gedwongen aardgasloze wijken. Wel zonnepanelen op daken, maar niet in het groengebied.

10. Minder wethouders, minder verspilling
Het aantal wethouders brengen we direct terug van zes naar vier. Dat bespaart €300.000 per jaar. Lastenverhogingen van 8% (OZB) en 20% (afvalstoffen) per jaar zoals in 2021 zijn onacceptabel en onnodig.

 

 

 

 

 

 

 

 


Foto: Digitaal Dagblad