mainImage

EVB deelt kritiek rekenkamer op Barendrechts woonbeleid

Miranda Mes.
21 april 2022, 20:10 uur
Lokaal

“Huizenprijzen en inkomens groeien uiteen op de Barendrechtse woningmarkt. Het woonbeleid was vooral gericht op de bouw van woningen in het dure segment, terwijl een prikkel ontbrak om goedkope en betaalbare woningen te bouwen.” Dit is de conclusie van de Rekenkamer Barendrecht naar aanleiding van een onderzoek dat zij heeft uitgevoerd naar de woningbouw in Barendrecht. Een conclusie die de fractie van Echt voor Barendrecht (EVB) volledig onderschrijft.
 
Al sinds 2018 vraagt EVB om nieuw beleid op het gebied van betaalbaar wonen. We wilden meer aandacht voor de bouw van betaalbare (starters)woningen. Helaas is het college hier in de periode 2018-2022 niet op ingesprongen. Fractievoorzitter Miranda Mes:” Ondanks vele verzoeken om nieuw beleid op het gebied van betaalbaar wonen, bleef de gemeente de afgelopen jaren te afwachtend. Het gevolg hiervan is dat de markt (peper)dure woningbouwplannen heeft ontwikkeld. Wij willen dat de gemeente veel meer de leiding neemt richting ontwikkelaars en meer betaalbare woningen afdwingt. De tijd dat er vooral gebouwd wordt voor hoge inkomensgroepen is nu echt voorbij.”
 
EVB ziet een grote uitdaging voor het nieuwe college om op creatieve wijze te bekijken hoe het beste met de schaarse grond in Barendrecht kan worden omgegaan. Mes: ”Op resterende bouwlocaties zoals Vrouwenpolder/Lagewei, de Koedoodzone en andere kansrijke locaties moeten voortvarend nieuwe woningen worden gerealiseerd. Ontwikkelaars moeten tempo maken, kwaliteit leveren en betaalbaar bouwen. Ook ziet EVB veel in creatieve oplossingen zoals de ombouw van kantoorlocaties, kleinschalige starterswoningen en vernieuwende concepten zoals particuliere woningcoöperaties.”


Foto: Ingezonden