EVB bevraagt burgemeester over jeugdcriminaliteit in Barendrecht

24 April 2024, 17:18 uur
Lokaal
mainImage
ANP

Jonathan de Vrijman van de EVB heeft tijdens de raadsvergadering vragen aan burgemeester Ronald Schneider van Barendrecht gesteld. De VB maakt zich zorgen over de veiligheid van de Barendrecht. ''Op 11 april jongstleden stond er een ingezonden brief van een inwoner in de Schakel over een ernstige mishandeling van een jongen van 15 in Barendrecht. Gelukkig knapt de jongen weer aardig op, maar het had nog erger af kunnen lopen. Echt voor Barendrecht heeft contact gezocht met de schrijver van de brief en deze inwoner gaf aan dat jeugdcriminaliteit in Carnisselande breder speelt. Dit blijkt ook uit diverse nieuwsberichten over incidenten in de wijk. Zo was er  in maart sprake van twee berovingen door jongeren en is er ingebroken in meerere auto’s in Carnisselande. Op beveiligingscamera’s waren jonge daders te zien. Onze fractie maakt zich hierover zorgen en heeft omtrent dit onderwerp de volgende vragen aan de burgemeester'', aldus Jonathan de Vrijman.

1. Bent u op de hoogte van de veiligheidsproblemen die spelen met jeugdcriminaliteit in Carnisselande? En hoe taxeert u deze?
2. We hebben als raad al lang geen overzicht van de politiestatistieken ontvangen. Wat zijn de huidige statistieken en trends met betrekking tot jeugdcriminaliteit in Barendrecht? Tonen de recente incidenten dat dit een groeiend probleem is? En kunt u deze criminaliteitscijfers met ons delen?
3. Welke maatregelen bent u bereid te nemen om de veiligheid te vergroten in de wijken, zeker met de zomermaanden en dus lange avonden op komst?
4. Door de ontwikkeling van beleid dat samenwerking tussen scholen, politie, lokale bedrijven, en jeugdzorg aanmoedigt, kan Barendrecht een integrale aanpak hanteren die structurele resultaten tegen jeugdcriminaliteit oplevert. Bent u bereid om een dergelijk beleid te ontwikkelen? Of komt dit terug in het Integraal Veiligheidsbeleid 2024-2027 wat u ons nog steeds niet heeft gestuurd terwijl u in uw brief van 24 oktober 2023 aangeeft dit uiterlijk in het eerste kwartaal van 2024 aan te bieden aan de gemeenteraad?  

Ronald Schneider kon dinsdagavond niet uitgebreid ingaan omdat de zaak nog loopt bij het openbaar ministerie en dat hij het onderzoek niet wil verstoren. Jeugdcriminaliteit heeft volgens de burgemeester de grootste aandacht. Politie, wijkteams en slachtofferhulp zijn er volop mee bezig. Schneider heeft nog geen contact gehad met het slachtoffer van bovengenoemde zaak.