Drie keer overlast van werkzaamheden voor bewoners aan de Gaffelaar

19 September 2023, 15:34 uur
Lokaal
mainImage
Gemeente Barendrecht
Cees Schaap.

De bewoners aan de Gaffelaar in Barendrecht zijn niet te benijden. Binnenkort ondervinden zij voor de derde keer in korte tijd overlast van bestratingswerkzaamheden. Zowel inwoners als raadsleden hebben herhaaldelijk verzocht om bij werkzaamheden ub Barendrecht, waarbij de straat moet worden opengebroken, zoveel mogelijk te combineren. In 2021 zijn werkzaamheden in de Gaffelaar uitgevoerd. Deze werkzaamheden hebben meer dan een half jaar geduurd, waardoor er sprake was van veel overlast voor de bewoners. De hele bestrating lag open, de bewoners konden hun huizen nauwelijks bereiken en de auto's moesten elders geparkeerd worden.

Toen de nieuwe bestrating op orde was kwam KPN, volgens bewoners zonder behoorlijke communicatie, glasvezelkabels aanleggen.

Tot verbazing van bewoners hebben zij nu een brief van Stedin ontvangen met de mededeling dat onderhoudswerkzaamheden aan de gasleidingen in de Gaffelaar uitgevoerd gaan worden. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot april 2024. Dat betekent dat de straat binnen een relatief korte tijdsperiode voor de derde maal opengebroken gaat worden. Met weer ingrijpende en langdurige overlast voor de bewoners. Cees Schaap van de VVD begrijpt dit niet en stelt hier vragen over aan het college van B en W.

Konden de latere werkzaamheden niet reeds tegelijkertijd in 2021 worden uitgevoerd? En waarom worden de diverse werkzaamheden niet onderling afgestemd, zodat het bestratingswerk niet steeds opnieuw moet worden opengebroken. Met alle gevolgen van dien en er ook sprake is van minder overlast voor de bewoners?