mainImage

Doorontwikkeling Inge de Bruijnzwembad naar recreatieve hotspot

21 september 2022, 16:29 uur
Lokaal

Het college van B en W van Barendrecht wil het Inge de Bruijnzwembad doorontwikkelen naar een brede recreatieve hotspot. Het zwembad heeft het bedrijfseconomisch moeilijk. de gemeente wil het Inge de Bruijnzwembad steunen in haar ambitie om zich te verbreden in recreatief aanbod. ''Men wil bestaande (ongebruikte) ruimte binnen en buiten beter benutten. Door het toevoegen van bijvoorbeeld een aquaspraypark buiten, minigolf, een jeu-de-boules baan, tafeltennis, een klimwand, padel tennis en meer. Breder aanbod stimuleert laagdrempelige ontmoeting dichtbij voor jong en oud. Het zwembad is hiermee in staat om meer en gevarieerdere opbrengsten te genereren dan enkel zwemmen. De steun zien wij voor ons in de vorm van extra langlopende financiering en civieltechnische ondersteuning, waarbij het zwembad een en ander in eigen beheer kan realiseren'', aldus het college.

Ook het EVB-idee voor Aquarendrecht leeft nog steeds: ''We gaan in gesprek met Rijkswaterstaat over de kansen om het plan ‘Aquarendrecht’ te realiseren. Met het plan willen we de tunneldok langs de Oude Maas toegankelijk maken voor hoogwaardige recreatie, met bijvoorbeeld watersport, een duikschool, een strandje, horeca, een klimjungle, een drijvend zwembad en een uitkijktoren. Op basis van de mogelijkheden werken we een gebiedsvisie uit''.

 


Foto: Google Maps