mainImage

D66 waarschuwt voor gevaarlijke situatie bij CBS Het Kompas

23 september 2022, 16:43 uur
Lokaal

De straat Hoefslag in Barendrecht, specifieker het stuk tussen de CBS Het Kompas aan het einde van de Schaatsbaan en het Jaagpad lijkt een van de gevaarlijkste wegen voor verkeersdeelnemers in Barendrecht. Dit komt door: 1. Het ontbreken van veilige fietspaden, 2. Het ontbreken van voldoende ruimte voor tegengesteld verkeer, 3. De hoge en zeer brede struiken op aantal plaatsen zodat uitzicht vanuit en naar de zijstraten onmogelijk is, 4. Het aan beide zijden parkeren van auto’s op de weg. De inrichting van de Hoefslag is met andere woorden, wat betreft verkeersveiligheid, en dan met name voor fietsers gevaarlijk en de verkeersveiligheid is laag.

Het resultaat is dat kinderen niet veilig naar school en naar huis kunnen fietsen. Maar ook ouders die hun kinderen naar school brengen, zowel met fiets als auto lijken soms halsbrekende toeren uit te moeten halen. Met name de ligging van de ingang van de CBS Het Kompas, exact op de kruising van Schaatsbaan en Hoefslag met een kruispunt fietspad op die plek en afbuigt en ombuigt zorgt voor onoverzichtelijke situaties. Auto’s die tegengesteld aan elkaar rijden en op elkaar moeten wachten, waarbij fietsen zich een weg banen tussen het autoverkeer door. Kleinere kinderen die zelfstandig van en naar school gaan en de zijstraten uitkomen hebben bijna geen uitzicht om naar links of naar rechts te kijken vanwege hun lengte. Kinderen door automobilisten gemist kunnen worden omdat struiken te hoog zijn. Het is zeker op weekdagen, de dagelijkse realiteit in de straat Hoefslag.

De vragen van D66 aan het college zijn:

Is het college bekend of zich op de straat Hoefslag (bijna) ongelukken hebben voorgedaan in het verleden?
Wat zijn de mogelijkheden om de straat Hoefslag tussen de CBS Het Kompas (einde Schaatsbaan) en het Jaagpad opnieuw in te richten, waarbij de verkeersveiligheid beter gegarandeerd is en de geschetste problematiek hierboven opgelost zou kunnen zijn?
De kruising van fietspaden bij de straten Schaatsbaan/Hoefslag, het afslaan naar rechts van het fietspad, het recht doorgaande stuk fietspad, de geparkeerde auto’s. Als het gaat om uitzicht voor fietsers naar elkaar en naar auto’s is dit een ingewikkeld en wat betreft overzicht onduidelijke situatie. Op welke wijze kan het college de situatie hier verbeteren?
Barendrecht is een dorp van fietspaden, juist voor verkeersveiligheid. Welke mogelijkheden ziet het college in het aanleggen van een fietspad in de straat Hoefslag in beide richtingen waardoor voor met name kinderen de verkeersveiligheid toeneemt?
Welke inrichting van Hoefslag is mogelijk waarbij het tegengesteld verkeer zodanig te laten plaatsvinden dat niet op elkaar gewacht hoeft te worden met passeren? Ook hier met de bedoeling de verkeersveiligheid te vergroten.
De bomen in de straat Hoefslag zijn prachtig. Kan het college toezien op behoud, maar met een verbreding alleen struiken op te offeren?


Door: D66 | Foto: D66