Burgemeester Jan van Belzen verrast drie inwoners met lintje

26 April 2021, 13:04 uur
Lokaal
mainImage
Jim Friederich

Burgemeester Jan van Belzen verraste maandag 26 april drie Barendrechters in het gemeentehuis. Met een smoes zijn zij daarnaartoe gebracht. Namens Zijne Majesteit de Koning zijn zij door burgemeester Van Belzen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Deze personen krijgen deze bijzondere Koninklijke onderscheiding omdat zij zich geruime tijd ten dienste van de samenleving hebben ingezet. 
 
Burgemeester van Belzen benadrukt de waarde van vrijwilligers voor de samenleving: ‘Wij wonen hier in Barendrecht in een hechte samenleving. We kijken naar elkaar om. Sommige mensen zetten net dat stapje extra. De heer Van den Enden, mevrouw Ateş en mevrouw Kleemans-Bos zetten zich al jarenlang vrijwillig in ten dienste van diegenen die dat extra nodig hebben. Dat is bewonderenswaardig en maakt mij een trotse burgemeester. Hopelijk kunnen zij zich nog lang voor de medemens inzetten en anderen met hun bereidwilligheid inspireren’. 

De heer Ad van den Enden

De heer Van den Enden is sinds 2012 op vrijwillige basis penningmeester van Ontspanningsvereniging Krooswijk. Hij zorgt ervoor dat jaarlijks alle financiële stukken in orde zijn.

Eind jaren ‘80 neemt de heer Van den Enden plaats in het bestuur van de club waar hij al sinds zijn 15e voetbalt, SV Heinenoord. Als de vorige penningmeester ermee stopt neemt de heer Van den Enden deze taken over. En zo zorgt hij er al 25 jaar voor dat de financiën van de club op orde zijn en blijven. Maar als er ergens anders gaten vallen binnen de organisatie dan vult de heer Van den Enden deze met alle plezier in.

Ook zet de heer Van den Enden zich al vele jaren in voor de Protestantse Gemeente Barendrecht. Zo is hij in de beginjaren van 2000 actief geweest als trekker van de financiële actie waarmee het mogelijk gemaakt werd dat er nieuwbouw tot stand kwam voor het kerkgebouw Carnisse Haven in Barendrecht. Ook was hij penningmeester en ouderling. Daa rnaast heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd bij het samengaan van verschillende kerken.

In de periode 2009-2013 was de heer Van den Enden medeorganisator van het familieteam dat 5 jaar heeft meegedaan aan de Roparun om geld in te zamelen voor de Stichting Roparun. Hij heeft in die periode een aanzienlijk bedrag bij elkaar weten te krijgen.

Buiten de hierboven benoemde activiteiten zet de heer Van den Enden zich nog meer in voor de samenleving en zijn medemens. Zo helpt en adviseert hij kennissen en vrienden op financieel en fiscaal gebied. Ook is hij actief op de G(gehandicapten)-voetbaldag die jaarlijks wordt georganiseerd door BVV Barendrecht. Op deze dag komen veel belangstellenden en grootheden uit de voetbalsport af. De heer Van den Enden heeft jaarlijks de leiding over het nemen van de penalty’s.

Mevrouw Elif Ateş

In de jaren ‘60 is mevrouw Elif Ateş vanuit Turkije naar Nederland gekomen. Omdat zij niet afhankelijk wilde zijn, heeft zij zich de Nederlandse taal snel eigen gemaakt en haar weg gevonden in de maatschappij. Zij aarzelde niet wanneer haar hulp werd gevraagd als er iets vertaald moest worden, of wanneer iemand met de auto naar de dokter moest worden gebracht. Sinds 1987 zet zij zich in als vrijwilliger voor Alevitisch Cultureel Centrum Rijnmond te Schiedam. Zij heeft binnen de vereniging deelgenomen aan verschillende verenigingsorganen. Zo organiseerde mevrouw Ateş religieuze bijeenkomsten en was zij lid van de vrouwencommissie ten behoeve van het bijdragen aan verdere emancipatie van de vrouw. Ook zette zij zich in voor de ontbijtcommissie en hielp bij maatschappelijk gerelateerde bijeenkomsten en pakte een verscheidenheid aan facilitaire zaken op. Zij signaleerde en bemiddelde bij onenigheid. Deelde haar eigen ervaringen, met name met de jeugd. Waar zij als voorbeeld voor dient binnen de vereniging. Zij helpt en motiveert anderen om ook actief betrokken te zijn in de maatschappij, zowel binnen de vereniging als daarbuiten. Mede daarom is zij een voorbeeld voor veel jonge leden.

Daarnaast bereidde mevrouw Ateş ook maaltijden. Wat haar onder andere bijzonder maakt is haar bereidwilligheid. Nadat zij 12 dagen lang vrijwilligers had geholpen die iedere dag voor 150 mensen kookten voor de afsluiting van de 12-daagse vastenperiode, hoorde zij over het overlijden van een verenigingslid. Direct stond zijn klaar met goede vriendin Gülizar Bozdağ, om hulp en steun te bieden aan de familie van de overledene. Sindsdien staan zij beiden bij de vereniging bekend als ‘The Golden Girls’.

Daar bleef het niet bij.  Zo deed zij mee aan een project waarbij zij eenzame ouderen thuis een bezoekje bracht. Ook het lokale buurthuis kon op haar rekenen als er iets geregeld moest worden. Daarnaast vindt zij het belangrijk de politiek te informeren over het integratiebeleid. Zo heeft zij haar ervaringen gedeeld met de Commissie Blok die in 2004 hierover onderzoek startte.

Mevrouw Anke Kleemans-Bos Bos-Kleemans

Mevrouw Kleemans zet zich sinds 1990 in voor het vakantiebureau (van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk). Ieder jaar gaat zij mee als vrijwilliger met een vakantieweek van het Vakantiebureau. Als zorgcoördinator is zij bovendien actief betrokken bij de voorbereiding van de jaarlijkse vakantieweek. Deze is bedoeld voor senioren die zorg nodig hebben en daarom niet zelf op vakantie kunnen. Mevrouw Kleemans is eindverantwoordelijk voor de totale zorgverlening tijdens de vakantieweek. Zij geeft leiding aan het team van gediplomeerde verpleegkundigen en verzorgenden. Ook leidt zij het team van andere vrijwilligers binnen het zorgteam en helpt zij zelf ook mee met verpleegkundige taken.

Vanaf 1991 tot heden kan de Protestantse Gemeente Barendrecht ook op haar vrijwillige inzet rekenen. Aan de kindernevendienst heeft mevrouw Kleemans 13 jaar leidinggegeven. Als wijkouderling nam zij jarenlang deel aan de kerkenraad. Vandaag de dag organiseert zij voor de zusterdienst activiteiten voor gemeenteleden, met name voor ouderen.

Voor het verzorgen van de ledenadministratie voor korfbalvereniging (KV) Vitesse draaide zij ook haar hand niet om. Twee decennia lang kon de vereniging op haar vrijwillige inzet rekenen. Mevrouw Kleemans was verantwoordelijk voor het bijhouden van de ledenlijst en al wat daar bij kwam kijken. Ook onderhield zij contact met het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond ten aanzien van bijvoorbeeld spelerskaarten. Zij werkte nauw samen met het bestuur van KV Vitesse. En, mevrouw Kleemans is wel eens genomineerd als ‘Sportvrijwilliger van het Jaar’ in de Gemeente Barendrecht vanwege haar verdiensten bij de korfbalvereniging.

Buiten de hierboven beschreven activiteiten heeft mevrouw Kleemans ook nog vele andere taken verricht die ten gunste waren van de samenleving. Zo was zij een aantal jaar vrijwilliger in het Ronald Mc-Donald Huis in Barendrecht, verzorgt zij de trouwbijbels voor de Bethelkerk in Barendrecht en is ze actief bij de Stichting Present. Een stichting die vrijwilligers inzet voor kortdurende projecten. Ook heeft ze dit jaar meegewerkt aan het nieuwe Barendrechtse initiatief ‘de vakantietas’. Diverse welzijnsorganisaties slaan daarbij de handen ineen om kinderen uit gezinnen die niet op vakantie kunnen, toch een vakantiegevoel te geven.