mainImage

Bewoners Singelstaete klagen over werkzaamheden bij Borgstede

Niet iedereen is blij met de werkzaamheden bij Borgstede.
22 september 2022, 16:17 uur
Lokaal

Borgstede in Barendrecht wordt op dit moment grondig wordt verbouwd. Uit berichten richting de EVB blijkt dat er overlast wordt ondervonden door de bouwwerkzaamheden. Dat de bouwwerkzaamheden plaatsvinden en dat hierbij gemoeid ongemakkelijkheden ontstaan is natuurlijk begrijpelijk. Echter, het minimaliseren van overlast is wel daarbij het uitgangspunt volgens de politieke partij.

Momenteel is er een bouwkeet (Portacabin) van de desbetreffende aannemer (Dura Vermeer) welke gelokaliseerd is pal voor de woningen van bewoners van het appartementen complex Singelstaete tegenover Borgstede. Deze bouwkeet, is 2 etages hoog en blokkeert hiermee het uitzicht van de desbetreffende bewoners. De bewoners van de betreffende (koop) appartement zijn hierdoor erg teleurgesteld dat hun uitzicht wordt belemmerd. In eerste instantie stond de bouwkeet op een andere plaats, maar is op verzoek van de gemeente, in verband met oude bomen in de buurt van die plek, verplaatst naar de huidige locatie.

Hierover heeft de EVB de volgende vragen:

Zijn de bewoners geïnformeerd over de locatie waar de Portacabin momenteel is geplaatst? Zo ja,

zien wij hier graag communicatie over.
Is er een alternatieve locatie voor de Portacabin mogelijk welke niet het zicht van de bewoners

belemmerd en mede de flora en fauna minimaal aantast?
Indien de Portacabin niet kan worden verplaatst, ziet u dan andere mogelijkheden om de aanblik

voor de bewoners wat vriendelijker te laten ogen?
Wanneer verwacht u dat de bewoners niet meer / minimaal uitkijken op de Portacabin en er een

passende oplossing kan worden aangebracht?


Foto: Ingezonden