Barendrechters krijgen hulp bij verhalen planschade windturbines

22 February 2022, 22:37 uur
Lokaal
mainImage
LMOFOTO

De gemeente Barendrecht gaat inwoners die schade ondervinden door de bouw van 5 megawindturbines langs de Oude Maas faciliteren bij het verhalen van schade. EVB diende samen met Fractie Winnie Hofland daartoe een voorstel in, in de raadsvergadering. Een meerderheid (EVB, Winnie Hofland, D66, Groenlinks en PvdA) van de gemeenteraad stemden daarvoor.

Raadslid Cicilia Rijsdijk (EVB): “Waardedaling van woningen door de bouw van deze windturbines kan zomaar oplopen tot 5% van de woningwaarde. Dat is serieus geld.” Rijsdijk wijst er op dat inwoners nog twee jaar de mogelijkheid hebben om planschade te claimen. Dat kan tot 5 jaar na vaststelling van het bestemmingsplan uit 2019.

Winnie Hofland vindt het een verantwoordelijkheid van de gemeente Hoeksche Waard. ''Maar hier ligt ook een taak voor de gemeente Barendreccht. Niet alle inwoners weten welke wegen zij moeten bewandelen om een beroep op planschade te kunnen doen. Hierbij moeten ze geholpen worden met informatie.''
 
Hoewel de gemeente Hoeksche Waard het eerste aanspreekpunt is voor planschade, vindt ook Rijsdijk dat de gemeente Barendrecht gedupeerde eigen inwoners moet helpen. Namelijk door inwoners en VVE’s die mogelijk schade lijden goed en gericht te informeren hoe (plan)schade kan worden verhaald. En voor hen informatiebijeenkomsten te organiseren.

CDA, SGP/ChristenUnie en VVD vonden de motie overbodig. ''En zou valse verwachtingen kunnen wekken, want in negentig procent van de gevallen wordt het verzoek tot planschade afgewezen'', aldus Johan Lengeek van het CDA. Volgens Matthijs van der Welle is er al voldoende informatie beschikbaar voor mensen die hier een beroep op willen doen.