mainImage

Barendrechters klagen over lange wachttijd bij Stedin

7 januari 2022, 14:13 uur
Lokaal

De doorlooptijd tussen het initiëren en (laten) uitvoeren van werkzaamheden door Stedin is voor Barendrechters opgelopen tot ca. driekwart jaar. Stedin is in Barendrecht monopolist op het gebied van netwerkbeheer. Het is niet mogelijk de betreffende werkzaamheden door een ander dan Stedin te laten uitvoeren.

Op 29 juli 2021 is bijvoorbeeld een aanvraag gedaan door een Barendrechtse inwoner voor een wijziging van de aansluiting meterkast. De eerste mogelijkheid om een schouw te komen uitvoeren was in de week van 26 november. Na ontvangst en betaling van de offerte op 12 december zijn de werkzaamheden op 16 april 2022 ingepland. Volgens de offerte wordt rekening gehouden met een doorlooptijd van 19 weken. In de praktijk komt dit er dus op neer dat tussen het moment van aanvraag op 29 juli en uitvoering van aansluitwerkzaamheden op het energienetwerk, waarop Stedin als monopolist het alleenrecht heeft, thans in de praktijk meer dan 36 weken.

Naar aanleiding van deze klachten heeft oppositiepartij EVB de volgende vragen gesteld aan het college van B en W:

Betreft de hiervoor geschetste situatie in de ogen van het college van B&W een incident, of is dit momenteel standaard praktijk?
Hoe aanvaardbaar vindt het college van B&W het dat Barendrechters voor dergelijke aansluitwerkzaamheden van Stedin meer dan 36 weken moet wachten?
Hoe hebben deze doorlooptijden zich de afgelopen 3 jaar ontwikkeld? Kunt u daar inzicht in verschaffen?
In hoeverre is er bij het college van B&W sprake van beleid c.q. sturing op de doorlooptijden van werkzaamheden die Stedin als monopolist als enige kan uitvoeren voor burgers en bedrijven?
Over welke mogelijkheden cq. instrumenten beschikt het college van B&W om deze doorlooptijden voor Barendrechters te verkorten?