mainImage

Barendrecht trekt de portemonnee tegen energiearmoede

24 januari 2022, 14:59 uur
Lokaal

Het Barendrechtse college van burgemeester en wethouders wil 900.000 euro beschikbaar stellen voor mensen met een hoge energierekening. Het college legt de raad daarnaast ook voor om 800.000 euro die al is beschikbaar is gesteld, in te zetten via de Stimuleringslening Duurzaamheid. Woningeigenaren kunnen tegen een rente van 1% tot 50.000 euro lenen voor het financieren van bijvoorbeeld isolatie, zonnepanelen en een warmtepomp. De gemeenteraad besluit 22 februari over deze collegevoorstellen.

Wethouder Tanja de Jonge (duurzaamheid): “Met de inzet van energiecoaches en ondersteuning met energiebesparende maatregelen helpen we mensen binnen onze gemeente met hun hoge energierekening. Door stijgende energieprijzen is het voor sommige huishoudens dan nog stééds lastig de energierekening te kunnen betalen. Hierin willen we deze gezinnen dan ook ondersteunen.”

Van energiearmoede is sprake als een huishouden een te hoge energierekening heeft ten opzichte van het inkomen. Het gaat in Barendrecht om ongeveer 600 huishoudens. Een te hoge energierekening wordt, of niet meer betaald, of een huishouden staat voor de keuze om op andere essentiële uitgaven te besparen. Soms leveren mensen in op hun wooncomfort doordat ze de verwarming laag zetten of het licht ’s avonds zo min mogelijk aandoen.

Ondersteuning bij hoge energierekening
Het collegevoorstel om de energierekening van inwoners omlaag te krijgen bestaat uit twee onderdelen. Deel 1 is dat inwoners die hun energierekening als hoog ervaren, zich kunnen melden voor energiecoaching. Deel 2 is voor inwoners die daadwerkelijk met energiearmoede te maken hebben. Zij komen in aanmerking voor een uitgebreider pakket. Deze huishoudens kunnen bijvoorbeeld kiezen uit het zuiniger laten afstellen van hun cv-installatie door een monteur. Dit is geen overbodige luxe, want cv-installaties staat bijna altijd te hoog ingesteld. Hierdoor wordt bijna nooit het optimale stookrendement gehaald. Ook kan worden gekozen voor energiezuinige apparatuur.

De gemeenteraad besluit 22 februari over het collegevoorstel.


Foto: Ingezonden