Barendrechts Dagblad | Barendrecht: niet alle notulen collegevergadering openbaar
mainImage

Barendrecht: niet alle notulen collegevergadering openbaar

6 oktober 2020, 11:41 uur
Lokaal

Het voorstel van de EVB om een besloten vergadering te beleggen over de openbaarmaking van de tot nu toe geheime onderdelen over de vergoeding van de advocaatkosten van € 2.360 voor wethouder Reshma Roopram, omdat zij zich in juli bij eetcafe Lust op de Middenbaan niet aan de coronaregels gehouden zou hebben, kan in ek geval niet rekenen op de steun van het college van b en w. In een brief aan de raad laat het college weten:

''Het college is bij of krachtens de Gemeentewet niet gehouden de notulen van vergaderingen van het college aan de gemeenteraad te verstrekken. In de nota informatievoorziening gemeenteraad is opgenomen dat de notulen van vergaderingen van het college via intranet aan de gemeenteraad worden verstrekt. In beginsel leeft het college de nota informatievoorziening gemeenteraad na. Het spreekt echter voor zich dat zolang er onderwerpen in de notulen van het college zijn opgenomen waar geheimhouding voor geldt deze niet kunnen worden verstrekt. Er zijn op dit moment geen omstandigheden die aanleiding geven de geheimhouding op te heffen'', aldus het college.

Het college heeft besloten de kosten van juridische bijstand aan wethouder Roopram ten aanzien van een sommatie aan het AD te vergoeden. De gemeente eiste een rectificatie van de krant, die hier overigens niet op is ingegaan. De kosten van die sommatie bedroegen € 2.360. Deze vergoeding is inmiddels aan wethouder Roopram voldaan.