mainImage

Barendrecht mist actief antidiscriminatiebeleid; D66 stelt vragen

25 januari 2023, 10:37 uur
Lokaal

De fractie van D66 Barendrecht heeft tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag vragen gesteld over het gebrek aan een antidiscriminatiebeleid in de gemeente. Deze vragen zijn gesteld naar aanleiding van de ‘Monitor lokaal antidiscriminatiebeleid 2022’, een rapport van het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS). Het KIS voerde in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vorig jaar dit onderzoek uit onder alle gemeenten in Nederland. Doel hierbij was het onderzoeken in hoeverre gemeenten beleidskaders hebben met een visie om discriminatie aan te pakken.

De voornaamste conclusie was dat maar liefst 65% van de gemeenten geen actief antidiscriminatiebeleid voert. Ook Barendrecht valt hieronder. In 2016 heeft de gemeenteraad gelukkig ingestemd met het inrichten van een antidiscriminatievoorziening. Een belangrijk besluit, waardoor inwoners van Barendrecht bij RADAR terecht kunnen met klachten over discriminatie. Dit betreft echter reactief beleid, waarbij de gemeente voorzieningen aanbiedt nadat discriminatie heeft plaatsgevonden.

Actief beleid, waarbij de gemeente discriminatie actief bestrijdt, bestaat in onze gemeente nog niet. Dat terwijl discriminatie in alle lagen van de samenleving voorkomt, ook in ons dorp. Een persoon van boven de 50 wordt afgewezen voor een baan op basis van zijn/haar leeftijd, of iemand met een geleidehond wordt niet binnengelaten in een restaurant. Daarnaast neemt ook het aantal geweldsincidenten tegen LHBTI’ers toe.

Allemaal vormen van discriminatie waartegen de gemeente iets kan doen. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties riep alle colleges van B&W eind vorig jaar in een brief daarom op tot het ontwikkelen van antidiscriminatiebeleid in hun gemeente. D66 steunt de oproep van de minister en vindt dat de gemeente actief moet bijdragen aan de veiligheid, gelijkheid en inclusie van alle inwoners in Barendrecht. Wethouder De Hoop heeft in het antwoord op de vragen van D66 aangegeven in gesprek te zijn met RADAR over het vormen van een antidiscriminatiebeleid. De partij kijkt uit naar de uitkomst van deze gesprekken en hoopt dat deze zullen leiden tot een Barendrechts antidiscriminatiebeleid.


Foto: Gemeente Rotterdam