35 bezwaarschriften tegen bestemmingsplan De Stationstuinen

26 May 2023, 12:30 uur
Lokaal
mainImage
Gemeente Barendrecht

Op 18 mei jl eindigde de ter inzage termijn van het bestemmingsplan De Stationstuinen, 1e fase en het MER De Stationstuinen. Naar aanleiding van de ter inzage legging zijn in totaal 35 zienswijzen ontvangen. Op dit moment wordt door de gemeente Barendrecht gewerkt aan het opstellen van een Nota Zienswijzen. In deze nota wordt aangegeven hoe met alle ingediende zienswijzen wordt omgegaan.

Sommige zullen leiden tot aanpassingen in het plan. Bij andere zal dat niet het geval zijn. Een nadere toelichting hierop wordt in de nota gegeven. Zodra de nota is opgesteld en de wijzigingen zijn verwerkt in het plan, zal de gemeenteraad worden gevraagd het bestemmingsplan en het MER vast te stellen, rekening houdend met de ingediende zienswijzen. De besluitvorming hierover zal na de zomer plaatsvinden. Nadat het bestemmingsplan en MER zijn vastgesteld, is het mogelijk beroep aan te tekenen tegen het bestemmingsplan.

De eerste fase van De Stationstuinen van ontwikkelaar Emborion (Van de familie Van den Heuvel zonder enige bouwervaring) roept vooral bij de omliggende ondernemers veel vragen en bezwaren op. Sommigen worden ondersteund door advocaten. Zij zouden bereid zijn om zo nodig tot de Raad van State te procederen en dat zou een flinke vertraging voor De Stationstuinen betekenen waar in totaal 3600 woningen moeten verrijzen.

Emborion wil begin 2024 starten met de verkoop en aan het eind van dat jaar starten met de bouw. Op het project zit een miljoenen subsidie van het rijk (circa 45 miljoen), maar daarvoor moet wel gestart voor een bepaalde datum gestart worden met de bouw.