Rechtbanken behandelen minder strafzaken

8 October 2020, 10:51 uur
Landelijk
mainImage

Het aantal strafzaken dat voor de rechter komt, is vorig jaar gedaald naar 85.000. In 2018 bogen de rechtbanken zich nog over 88.000 misdrijven. Dit staat in het donderdag verschenen rapport Criminaliteit en rechtshandhaving 2019.

Bij ongeveer negen op de tien van de 85.000 strafzaken sprak de rechter vorig jaar een schuldigverklaring uit. Bij 1 op de 10 volgde vrijspraak.

Van het totale aantal strafzaken bestaat 37 procent uit vermogensmisdrijven (bijvoorbeeld diefstal) en 18 procent uit gewelds- en seksuele misdrijven. In 2019 legde de rechter in totaal 76.000 zaken straffen op. De gevangenisstraf was in 34.000 zaken de meest opgelegde hoofdstraf, gevolgd door de taakstraf (29.000) en geldboete (22.000).

De politie registreerde vorig jaar 817.000 misdrijven. Dat is 4 procent meer dan een jaar eerder, maar 35 procent minder dan de 1,25 miljoen in 2009. Toen werden 131.000 strafzaken aan de rechter voorgelegd. Sindsdien daalde de geregistreerde criminaliteit lange tijd.

Cijfers over criminaliteit en rechtshandhaving worden elk jaar gepubliceerd door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Raad voor de rechtspraak. De nu gepubliceerde editie schetst de ontwikkelingen tot en met 2019; daarom zijn de effecten van de corona-crisis hierin nog niet te zien.


Door: ANP