PVV neigt naar steun wet middenhuur, formerende partijen verdeeld

22 April 2024, 17:14 uur
Landelijk
mainImage

De PVV gaat waarschijnlijk voor de wet van demissionair woonminister Hugo de Jonge stemmen waardoor honderdduizenden woningen in de vrije huursector in de middenhuur zullen vallen en daardoor een lagere huurprijs krijgen. De wet haalt het niet zonder steun van die partij.

PVV'er Barry Madlener "denkt" dat zijn fractie de wet ook wil, maar wil dat eerst dinsdag met zijn fractiegenoten bespreken. Ook wil hij afwachten welke voorstellen om de wet aan te passen steun krijgen, iets waarover woensdag verder wordt gedebatteerd. Ook herhaalt Madlener dat de PVV minder migratie wil en meer bouw zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Daarnaast moet De Jonge goed in de gaten houden wat de gevolgen zijn van de wet en zo nodig ingrijpen als er nadelige gevolgen zijn. Maar tijdens de wetsbehandeling maandag spreekt Madlener de verwachting uit voor de wet te zullen stemmen.

Met de Wet betaalbare huur wil De Jonge de huurprijzen in de vrije huursector aan banden leggen. Partijen van links tot rechts zijn het erover eens dat die de afgelopen jaar veel te hard zijn gestegen. De Jonge wil onder meer het puntenstelsel waarmee nu de maximale huur in de sociale sector wordt bepaald uitbreiden, zodat meer woningen daaronder vallen. De huurprijs van naar verwachting 300.000 huizen zal dan gemiddeld bijna 200 euro per maand lager uitvallen. De maximale huurprijs voor het middensegment komt op ruim 1100 euro te liggen.

De wet verdeelt de vier partijen die nu onderhandelen over kabinetsdeelname. Naast de PVV neigt ook NSC naar steun, hoewel ook die partij kritisch is. Gevreesd wordt dat verhuurders door de lagere huuropbrengsten geen brood meer zien in verhuur en hun panden massaal zullen verkopen. Dat zal als gevolg hebben dat de huurmarkt nog krapper wordt. NSC wil van De Jonge perspectief voor verhuurders en beleggers. BBB en VVD zijn fel tegen het voorstel. Zij denken dat de wet zal leiden tot minder investeringen in de huurmarkt, met minder woningen tot gevolg.
 

 


Door: ANP