mainImage

Politiebonden breiden acties uit, geen hulp meer bij huisverbod

29 april 2022, 11:15 uur
Landelijk, IJsselmondeNieuws

De politievakbonden breiden hun acties voor een betere cao opnieuw uit. De bonden roepen de achterban op vanaf maandag niet meer mee te werken aan het opleggen van tijdelijke huisverboden (bijvoorbeeld bij moeizame scheidingen) namens de burgemeester. Hiermee zal de druk op burgemeesters stevig toenemen, menen de bonden. "Het zal van de Nederlandse burgemeesters afhangen in hoeverre deze actie ertoe leidt dat er geen huisverboden meer worden uitgereikt."

De vakbonden voeren al maanden actie voor een betere cao voor dit en volgend jaar, dit is de negende verzwaring. De cao-besprekingen lopen ondertussen door. Volgende week moet duidelijk worden of en wat de inhoudelijke verkenningen hebben opgeleverd. "De bonden zullen de stand van zaken vervolgens aan hun achterban voorleggen tijdens ledenbijeenkomsten."

De acties voor een betere politie-cao voor 2022 en 2023 begonnen in december. Eerder kondigden de bonden onder meer aan geen deurwaarders meer actief te begeleiden en geen boetes meer te innen bij kleine overtredingen.


Door: ANP