Klimaatenquête: meeste Nederlanders tegen fossiele subsidies

28 November 2023, 08:51 uur
Landelijk
mainImage
ANP

Het merendeel van de Nederlanders is voorstander van het afschaffen van subsidies en belastingvoordelen voor de luchtvaartsector en alle bedrijven die sterk afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. De Europese Investeringsbank (EIB) meldt op basis van de jaarlijkse Klimaatenquête dat 72 procent hier voor is.

De Klimaatenquête werd in augustus en september gehouden en is ingevuld door meer dan 30.000 mensen uit 35 landen, waaronder alle EU-landen, de Verenigde Staten en China. Meer dan 1000 Nederlanders vulden de enquête in.

De meeste Nederlanders die de enquête invulden (69 procent) vinden de stijgende kosten van levensonderhoud het belangrijkste probleem van ons land. Op de tweede plaats komen de klimaat- en milieuproblemen. 53 procent maakt zich daar volgens de EIB-enquête grote zorgen over. Een ongeveer even grote groep (54 procent) vindt dat ons land ontwikkelingslanden financieel moet compenseren voor de gevolgen van klimaatverandering. In de EU ligt dat percentage gemiddeld iets hoger, namelijk 60 procent.

Minder vertrouwen

Meer dan twee derde van de Nederlandse ondervraagden (71 procent) vindt dat de overgang naar een klimaatneutrale economie alleen kan als ook de sociale en economische ongelijkheid wordt aangepakt. Het vertrouwen in de overheid om dat te regelen is minder groot: 34 procent van de respondenten denkt dat de overheid kan zorgen voor zo'n 'rechtvaardige klimaattransitie'. Tegelijkertijd zou ongeveer de helft van de Nederlanders (53 procent) akkoord gaan met een verhoging van de inkomstenbelasting om mensen met een lager inkomen te helpen zich aan te passen aan klimaatbeleid.

Volgens vicepresident Kris Peeters van de EIB laat de enquête zien dat "in tegenstelling tot wat je misschien op sociale media leest, een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking klimaatverandering wil aanpakken en afschaffing van subsidies op fossiele brandstoffen beschouwt als een van de manieren om dat te bereiken".

 


Door: ANP