De Jonge gunt Kamer meer waarborgen en inspraak in coronawet

8 October 2020, 13:40 uur
Landelijk
mainImage
ANP

Zorgminister Hugo de Jonge kan leven met een aantal flinke aanpassingen van de tijdelijke coronawet. Dat heeft hij in het debat over de wet aangegeven. De waarborgen komen van partijen uit zowel de coalitie als de oppositie, die hierover vorige week een akkoord bereikten.

De Jonge heeft de steun van een aantal oppositiepartijen nodig om de wet ook door de Eerste Kamer te loodsen, waar de coalitie geen meerderheid heeft. Het parlement neemt geen genoegen met 'betrokkenheid', maar wil ook daadwerkelijk wat te zeggen hebben bij het nemen van de coronamaatregelen. Een van de belangrijkste aanpassingen is dat dit wordt vastgelegd in de wet.

Het kabinet wil coronamaatregelen voortaan ook eerder aan de Tweede Kamer voorleggen, zegt De Jonge toe. De Kamer kan de plannen dan eventueel bijsturen of afwijzen. Maar het kabinet wil ook maatregelen die zeer urgent zijn om de verspreiding van het virus aan te pakken, onmiddellijk kunnen blijven invoeren. De Jonge sluit niet uit dat dit alsnog gebeurt. De Kamer kan dan binnen een week een maatregel terugdraaien of wijzigen.

De SP vindt het een slechte zaak dat er bestuurd wordt via persconferenties van het kabinet. "Mensen worden bang voor de maatregelen die dan weer uit de grabbelton komen", zegt SP-Kamerlid Maarten Hijink. Hij pleit voor een pakket waarom het kabinet aangeeft bij welke besmettingsgraad welke maatregel volgt. De Jonge is het ermee eens dat de voorspelbaarheid moet worden verbeterd, maar hij waarschuwt dat dit niet altijd mogelijk is vanwege de grilligheid van het virus.

Door de voorgestelde aanpassingen wordt ook duur van de wet verder ingekort naar drie maanden. Als het kabinet de wet toch wil verlengen, moet niet alleen de Tweede Kamer worden geraadpleegd, maar ook de Raad van State om advies worden gevraagd. Bekend was ook al dat de coronaboete omlaag ging, van 390 naar 95 euro.

Extra inspraak van de Eerste Kamer bij bijvoorbeeld verlenging van de wet, hield De Jonge af. De politieke nadruk ligt immers op de direct gekozen Tweede Kamer. Het heeft geen zin om die debatten steeds opnieuw te doen, aldus de minister. Hij vreest "dubbel werk", dat het proces bovendien kan vertragen.


Door: ANP