Solidariteitsplan eredIvisie

7 April 2020, 00:03 uur
Columns
mainImage

Het zijn voor de sport bizarre tijden. Evenement na evenement wordt afgelast of uitgesteld. Het is daarom opmerkelijk dat de voetbalwereld nationaal en internationaal zich als een wereldvreemde burger blijft gedragen. Je hoort en leest internationaal eigenlijk nergens: we stoppen ermee, we kijken uit naar volgend seizoen. Er zijn nu belangrijkere zaken in de wereld! Op België en Nederland na!

De paniek is nog het grootst in landen als Engeland, Duitsland, Frankrijk en Italië die hun tv-inkomsten zien opdrogen en gelijk de bodem van de kas in zicht zien komen.

Het is een grappige metafoor: clubs uit de meest vooraanstaande voetballanden laten geen moment ongebruikt om de wereld deelgenoot te maken van hun succes. Hoe rijk ze zijn, hoe goed hun beleid is, hoe hoog hun omzet en hoe goed ze het toch voor elkaar hebben. Een voorbeeld voor de rest van de wereld.

Pronken met hoge salarissen, de hoogste begroting, de nieuwste modellen auto’s en vervoer in privévliegtuigen en nippend aan de champagne in de bestuurskamers.

Nee de clubbestuurders hebben het allemaal prima voor elkaar.

Maar iedere ondernemer weet: omzet is nog geen winst!

En dan komt verdikkeme het corona virus roet in het eten gooien. Want nu is het enige wat de clubs roepen: we moeten de competitie uitspelen want anders komen de TV- gelden in gevaar en daarmee het voortbestaan van de club.

En ze voerden toch allemaal zo’n goed en doorwrocht beleid waar niets op af te dingen viel? Een voorbeeld voor de wereld toch?

Niet is minder waar, het kaartenhuis stort met een enorme vaart in elkaar.

En dan wordt zoals gebruikelijk de druk richting de UEFA opgevoerd om vooral alle mogelijkheden open te houden en om de competities af te maken. En de UEFA volgt gedwee en papegaait de internationale topclubs na. Bovendien dreigt het dan landen die wel visie hebben en een eigen beleid voeren daarvoor te straffen. De omgekeerde wereld.

Ikke, ikke, ikke

Juist waar in deze crisistijd door de regeringen van alle landen om steun en solidariteit richting elkaar wordt gevraagd, gaan de topclubs en leagues hun eigen gang en telt maar 1 ding; ikke, ikke ikke. Niets geen solidariteit onderling, niets geen plan om elkaar door de crisis te helpen, nee, louter eigen belang en eigen gewin.

In Nederland hebben KNVB en ECV ook nog geen concreet plan gepresenteerd. Tot irritatie van de clubs want juist van een bond mag verwacht worden dat er planvorming plaats vindt.

Daarom is het niet verwonderlijk dat de kikkers uit de pan springen en clubs hun eigen visie ontwikkelen. Ajax voorop, gevolgd door PSV en AZ. Onder de huidige omstandigheden heeft het geen pas om de competitie uit te spelen terwijl er nog dagelijks mensen overlijden en deskundigen verwachten dat de beperkende maatregelen nog maanden gaan duren,

Feyenoord met name dringt daarbij aan op solidariteit om de bedrijfstak overeind te houden en is bereid daar offers voor te maken, ook in financiële zin.

Daarom dit plan

Daarom is het belangrijk dat de clubs in de Eredivisie samen een plan ontwikkelen dat recht doet aan ieders positie en uitgaande van onderlinge solidariteit en steun om deze lastige periode door te komen en vooruit te kunnen blikken naar de toekomst.

Hoe dan?

Bijgaand een voorzet hoe solidariteit tot stand kan komen:

01.   Competitie wordt gestopt per 1 juni 2020 en voldoet hiermee aan de richtlijnen van de RIVM en regering

02.   Eindstand is tevens de stand voor plaatsing in Europa voor positie 1 t/m 4

03.   Coëfficiënten reeks en prestaties dit seizoen leidend over laatste 5 jaar:

-        Ajax: 81 punten

-        PSV: 42,5 punten

-        AZ:  29 punten

-        Feyenoord 19 punten

04.   Ajax gaat CL in: gerechtvaardigd gezien het feit dat Ajax meeste coëfficiënt punten heeft binnengehaald laatste jaren

05.   AZ-voorronde Cl ook rechtvaardig omdat zij eveneens succesvol zijn geweest in Europa en prima seizoen draaien (2x van Ajax gewonnen bijv.)

06.   Feyenoord groepsfase El (3e en bekerfinalist)

07.   PSV-voorronde EL (doet recht aan huidige positie op de ranglijst)

08.   Plek 2e voorronde EL (Willem II of FC Utrecht) wordt bepaald op basis historische ranglijst over 5 jaar)

09.  Geen degradatie

10.  Eredivisie uitbreiding naar 20 ploegen

11.  In seizoen 20/21 versterkte degradatie om weer tot 18 ploegen te komen

12.  Door extra speelrondes geen play-off Eredivisie in seizoen 20/21

13.  Eindstand 20/21 is bepalend voor Europese tickets en degradatie

14.  KKD play-off zoals gebruikelijk

15.  Door minder ploegen in KKD ook minder wedstrijdinkomsten, worden gecompenseerd door hogere TV-opbrengst (minder ploegen) en aanvulling vanuit solidariteitsfonds

Daarnaast:

01.  Europese gelden plaatsing groepsfase voor 40 % in solidariteitsfonds Eredivisie

CL: ca. 15 mio (1 club, kan hoger worden als 2 clubs zich plaatsen, of je doet het percentage naar beneden of topt het op 15 mio)

-        Startpremie CL: 15,25 mio

-        Coëfficiënten lijst: 18,8

-        Marketpool: 2,5 mio

         40 % is 14,6mio Euro

         60 % is 21,9 mio Euro

EL: ca 3.6 mio (ligt aan het aantal clubs dat zich plaatst)

-        Groepsfase plaatsing 3 mio

-        3 ploegen

-        40 % + 3.600,000  = 1.2 mio per team bij plaatsing

-        Resteert voor teams: 5.4 mio 1.800.000 per team bij plaatsing

Eventueel kan hiervan af worden geweken door ander percentage dan 60-40 af te spreken of bijv. 80-20 gezien het grote verschil in startgeld

02.  Uit de gelden wordt de garantie gegeven dat medewerkers hun baan behouden voor minimaal 2 seizoenen en er geen gedwongen ontslagen plaatsvinden op kantoor en andere onderdelen van de BVO (bijv. jeugdopleiding, scouting etc.)

03.  Extra betaling aan twee extra promovendi: ca, 1 mio per club extra

04.  Spelers die boven de 200.000 euro (Balkenende norm) verdienen (ex premies en bonussen, dus basissalaris) leveren 20% van dat basissalaris in

05.  Ook dit gaat in het noodfonds

06.  Er komt een commissie van wijze mannen die de gelden beheert en verdeelt onder de clubs. Beoogd voorzitter: oud KNVB-directeur Henk Kesler

07.  Iedere club levert een businesscase in indien die gebruik wil maken van het fonds

08.  Omdat gelden pas later in het jaar vrijkomen vanuit de UEFA stelt ING als hoofdsponsor van het voetbal in Nederland het geld vooruit betaalbaar en dus beschikbaar tegen een symbolische rente

09.  AlLe seizoenkaarthouders krijgen gratis toegang tot FOX Sport zolang en indien er zonder publiek wordt gespeeld

10.  FOX-krijgt door uitbreiding naar 20 ploegen meer wedstrijden.

11.  FOX voldoet aan haar verplichtingen voor seizoen 19/20 en 20/21 ook richting KKD en 2e Divisie

12.  NOS krijgt toestemming om i.p.v. 1 uur samenvattingen een langer samenvattingsprogramma en voldoet aan haar financiële verplichtingen.

Op deze manier wordt recht gedaan aan ieders positie in de voetbal piramide en kun je echt van solidariteit spreken. Alleen op deze manier kun je de Corona crisis doorkomen en overleven!