Na de crisis

1 April 2020, 12:59 uur
Columns
mainImage

“Zo bijzonder, een gewone dag”, deze tekst staat op het gebouw van Aafje aan de Slinge.

Op gewone dagen zou deze mij niet zijn opgevallen, maar nu, in deze tijd….

In deze tijd verlang ik ernaar, om op zonnige dagen gewoon zorgeloos met vrienden op een terrasje te zitten, met een heerlijk Belgisch biertje van de tap.

Rijnlands versus Angelsaksisch.

Na 30 jaar neoliberaal bewind zijn we nu allemaal “klanten” van de “BV Nederland”. In dit verdienmodel moet aan alles geld worden verdiend. Ook aan ons gewone mensen. De BV Nederland mag natuurlijk geen hoge “bedrijfskosten” hebben.

Zorg, uitkeringen en andere publieke voorzieningen zijn kostenposten en daarop wordt, in dit model, standaard bezuinigd.

De verdeling van de welvaart, gaat vanzelfsprekend naar de grootste aandeelhouders, lees bedrijven. Belastingontduiking is een “sport”. Je bent alleen fout als je wordt gepakt. De wrange vruchten van deze Angelsaksische kijk op regeren plukken we nu, in tijden van crisis.

Mensen met vaste banen zijn er bijna niet meer, dat zijn immers kostenposten want je kunt ze niet ontslaan en ze kunnen bovendien ziek worden en dan moet je doorbetalen.

We zijn altijd zuinig geweest met onder andere de IC-bedden en de pas gesloten ziekenhuizen houden we dicht, dat hoort bij het marktdenken en beperken van de “bedrijfskosten”.

Testen, testen, testen, ja dat willen we wel maar van farmaceut Roche mocht dat niet. Na veel aandringen geven zij het recept vrij.

Ik ga niet meer voorbeelden noemen want ik vertrouw op het “gezonde verstand” van ieder en dat zij nu langzamerhand gaan beseffen dat de zogenaamde “diepe zakken” voor bedrijven, de “winst” is op het gebrek aan investeringen in de samenleving en de burger.

Kijk hoe schaamteloos het er nu in Amerika aan toe gaat. De armoede in Engeland. Op die ingeslagen weg moeten we niet verder gaan. Dan schieten we als overheid en samenleving echt tekort.

Gelukkig is er veel individuele en private inzet en komen er van alle kanten spontane acties. Chapeau voor al deze mensen.

Meer sympathie heb ik voor het Rijnlands model.

Natuurlijk weet ik als rechtgeaard Marxist dat dit ook een vorm van kapitalisme is.

Toch zie ik in het Rijnlands model een kans, waarin werknemers in vaste dienst zijn. Waar de zekerheden van de burgers zoals wonen, zorg, energie en inkomen in essentie goed geregeld zijn.

Zullen we eens beginnen met een basisinkomen voor iedereen?

Laat deze crisis a.u.b. een “wake up call” zijn.