Barendrechts Dagblad | Huisvesting voor jongeren in Stationstuinen

Huisvesting voor jongeren in Stationstuinen

mainImage

In de gemeenteraad van 29 oktober jl. is het koersdocument ‘De Stationstuinen’ vastgesteld. In dit document worden de ambitie en ontwikkelrichting omschreven over het gebied aan de oostzijde van het NS station. Een gedeelte van het bestaande bedrijventerrein zal worden veranderd naar een aantrekkelijk woon- en werkgebied.

Wat D66 betreft is het een hele mooie visie voor de toekomst van Barendrecht en voor onze inwoners. Het stationsgebied in Barendrecht waar het koersdocument over gaat, maakt deel uit van het 'Stedenbaan-programma' in Zuid Holland. Wij hopen dat daardoor sneller de plannen rond kunnen zijn en er makkelijker investeerders
komen.

Wel hebben we een kanttekening bij de visie. Er zullen in de toekomst wat D66 betreft wel afspraken moeten worden gemaakt met de initiatiefnemers over huisvesting voor iedereen. Dus ook voor jongeren. Jongerenhuisvesting is iets waar D66 zich al jaren voor inzet. In het visiedocument worden jongeren niet apart benoemd in het rijtje specifieke doelgroepen, waar bijvoorbeeld ouderen wel apart
benoemd worden. En met jongeren bedoelen we niet alleen studenten en startende jongeren op de woningmarkt, maar ook pre-starters en laagopgeleide werkende jongeren.

Vooral deze laatste groep valt tussen wal en schip als het om huisvesting gaat. Vanwege de grote moeite die jongeren in Barendrecht hebben om huisvesting te vinden, hebben wij mede de motie ‘Huisvesting voor Barendrechtse jongeren in De Stationstuinen’ ingediend, zodat er hopelijk over een tijd betaalbare woningen voor jongeren in Barendrecht gerealiseerd gaan worden.

Marcel van Prehn is raadslid voor D66 in Barendrecht