mainImage

Geen windturbines van 250 meter hoog in of rondom Rotterdam

11 november 2021, 08:51 uur
Columns

Recent stuiten de plannen van de Gemeente Barendrecht om windturbines te plaatsen op het Vaanplein op grote weerstand. Het zouden giganten zijn van 250 meter hoog.

250 meter is dus hoger dan de nieuwe Zalmhaventoren, die 215 meter hoog is.

De gevolgen voor de inwoners van Rotterdam Zuid met betrekking tot de slagschaduw en geluidsoverlast zijn nog niet duidelijk.

Toch gaat Barendrecht, ondanks een duidelijke motie van de Barendrechtse gemeenteraad door met de ontwikkeling.

Rotterdam moet alles moet doen om de bouw van deze giganten te stoppen, zeker zo lang de impact voor omwonenden nog niet duidelijk is.

In Frankrijk heeft de rechter recent een schadevergoeding van 128 duizend euro toegekend aan de omwonenden van een windturbine. Ook de Raad van State heeft duidelijk gemaakt dat een milieubeoordeling (op gebied van geluid, slagschaduw en veiligheid) noodzakelijk is voordat de bouw wordt gestart.

Wij vroegen Arno Bonte, de verantwoordelijke Rotterdamse wethouder, of hij “op de hoogte was van vergelijkbare plannen in omliggende gemeenten?”

“Nee” was zijn antwoord op 12 oktober 2021, niet “van omliggende gemeenten”.

Arno Bonte heeft toen een spelletje met ons gespeeld. Hij heeft informatie achtergehouden

In Rotterdam bleken zelfs plannen te zijn voor de bouw van dergelijke giganten, en wel op het Beneluxplein.

Hier waren eerst plannen om 3 windmolens neer te zetten van 150 meter hoog.

Windturbines van 150 meter hoog blijken niet meer financieel rendabel te zijn, aldus Arno Bonte. In plaats van deze 3 turbines wil Bonte nu 2 giganten van 250 meter hoog bouwen.

Volgens Bonte was er geen probleem. Hij meende dat op grond van het Convenant realisatie windenergie stadsregio Rotterdam enkel het vermogen was bepaald dat aan turbines geplaatst mocht worden. De precieze invulling van de hoogte van de windturbines zou vervolgens aan het Rotterdamse College zijn.

Volgens dit Conventant zouden op het Beneluxplein turbines moeten komen om 6 megawatt stroom op te wekken.

In dit convenant komen partijen overeen om in de stadsregio Rotterdam in 2020 in totaal voor 100 megawatt stroom via windmolens op te wekken.

Gelukkig was bijna de gehele gemeenteraad van mening dat het convenant geen vrijbrief biedt om 250 meter hoge turbines in Rotterdam neer te zetten.

Op 12 november dient Leefbaar Rotterdam een motie in om dit vast te leggen. Verder roepen wij het College op, om alles op alles te zetten om de 250 meter hoge windmolen op Vaanplein tegen te houden.

Twee windturbines op het Beneluxplein of Vaanplein zijn bovendien pure symboolpolitiek. De energieopbrengst is beperkt, maar 3 megawatt per turbine. Bovendien worden de windturbines ook nog uitgezet bij laagstaande zon om overlast van slagschaduw te voorkomen. Dan is dus een andere energiebron nodig.

Als Bonte daadwerkelijk de energietransitie zou willen bewerkstelligen zou hij veel meer oog hebben voor een mini-kerncentrale.

Een minicentrale levert bijna 500 megawatt aan energie. Dat zijn ruim 160 windturbines van 250 meter hoog.

De Britse Staat heeft deze week een bedrag van £210 mln toegezegd aan Rolls Royce, de fabrikant van mini-kerncentrales. Rolls Royce wil in 2030 de eerste mini-kerncentrale operationeel hebben. Zo kan energietransitie dus ook.