Barendrechts Dagblad | Geef inwoners en organisaties meer invloed
mainImage

Geef inwoners en organisaties meer invloed

17 juni 2021, 16:04 uur
Columns

Ook in Barendrecht veranderen we van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving, waarin inwoners en organisaties waarde en kwaliteit toevoegen aan diensten en de leefomgeving. Het ministerie heeft een wetsvoorstel ‘wet versterking participatie op decentraal niveau’ in voorbereiding. Deze wet biedt gemeentebesturen de mogelijkheid inwoners te laten participeren bij voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid en geeft inwoners en organisaties ‘right to challenge’ (uitdaagrecht). Taken zoals strafvervolging en hulpdiensten zijn hierbij uitgesloten.

Wat betekent dit wetsvoorstel voor u? Het nieuwe wetsvoorstel bepaalt dat inwoners niet alleen bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid, maar ook bij uitvoering en evaluatie worden betrokken. ‘Right to challenge’ biedt inwoners of organisaties de mogelijkheid de gemeente uit te dagen, door taken (bijvoorbeeld groenbeheer, speeltuinonderhoud, dagbesteding, sportfaciliteitenbeheer) beter en goedkoper uit te voeren. Zo krijgen inwoners meer invloed op hun leefomgeving.

Bewoners zien vaak heel goed hoe zaken beter kunnen. Wanneer zij zelf diensten uitvoeren staat het belang van de buurt voorop. Bewoners kijken gericht naar praktische oplossingen. Dit leidt tot meer efficiëntie. Belangrijk is dat gemeente en ‘uitdagers’ duidelijke afspraken maken over de dienst, het proces en de verantwoording. Gemeenten kunnen veel leren van bewoners. Dit wetsvoorstel, dat in onze gemeente moet worden verwerkt in een participatieverordening, biedt kansen voor een mooier Barendrecht. Doet u mee?


Foto: Ingezonden