mainImage

Belofte maakt schuld

21 juli 2022, 17:00 uur
Columns, Blik op Barendrecht

Zo luidt sinds de Middeleeuwen een bekende uitdrukking. Maar van beloften alleen kan men niet leven. Beloften dienen te worden ingelost. Zo ook verkiezingsbeloften van de grootste partij met 20 zetels. Het 10-punten verkiezingsplan is na de verkiezingen ongewijzigd feitelijk verheven tot een coalitieakkoord met .... de eigen partij! En vervolgens als ‘kaderstelling’ voor deze periode in de raad aangenomen. De VVD heeft hier tegen gestemd. Simpel omdat we het met een aantal van die kaders niet eens zijn, laat staan dat er over financiële en andere consequenties goed is nagedacht.

De uitdrukking heeft nog een tweede betekenis, die hierop aansluit. Namelijk dat beloften geld kosten. In dat verband is het persbericht van 16 juni jongsleden interessant. Het ‘vrij te spelen bedrag’ van 6 miljoen euro (verkoop van de aandelen in 2020). Dit geld heeft door het vorige college (en raad) actuele en toekomstige bestemmingen gekregen. U weet wel, voor een toekomstbestendig Barendrecht! Hiervan is nu onder andere 2,4 miljoen euro gesneuveld ten behoeve van de onvermijdelijke energietransitie.

In wat voor vorm dan ook, nu nog meer actueel dan ooit. Ook geld ten behoeve van bewonersinitiatieven (0,5 miljoen euro) en innovatieve en duurzame economie (1 miljoen euro: werkgelegenheid) zijn opgeofferd. En zo nog meer bedragen, met als voorbeeld daarvan zelfs een bedrag van ‘slechts’ 180.000 euro voor veiligheid. Voorlopig in totaal dus 6 miljoen. Waarvoor? Dat is grotendeels nog niet bekend. Oh Barendrechter: ‘let op uw Saeck!’
Foto: Ingezonden