Barendrechts Dagblad | Barendrecht vol energie
mainImage

Barendrecht vol energie

17 juni 2021, 14:28 uur
Columns

Nu de cijfers op het COVID-dashboard de goede kant op gaan, kunnen we weer steeds meer buiten ons huis ondernemen. Waar dat eerst nog voorzichtig was om activiteiten alleen te doen of in kleine groepjes, mogen we nu weer in groepen sporten, het theater bezoeken en muziek maken. Ik zie overal mensen die vol energie zijn om er op uit te gaan.

Opluchting zie ik ook bij de bestuurders van culturele organisaties die ik deze weken spreek. Eindelijk weer energie op hun locaties, cursisten die binnenlopen, medewerkers die niet meer digitaal les hoeven te geven. En ja, naast de blijdschap is er ook zorg of iedereen weer wil komen en er voldoende aanmeldingen voor cursussen en voorstellingen zijn. Dat is nog geen vanzelfsprekendheid.

Om de samenleving aan te moedigen onze lokale ondernemers en organisaties op te zoeken, hebben we vanuit het Barendrechtse college een stimuleringsfonds aan de raad voorgesteld waar komend halfjaar onder andere initiatieven en campagnes uit gesteund kunnen worden. Hopelijk stemt de gemeenteraad hier begin juli mee in.

Nog meer energie

Het helpt natuurlijk ook dat we de afgelopen periode hebben mogen genieten van mooi zomerweer, al is het nog lente. Iedereen met zonnepanelen op zijn dak weet wat dat betekent: zelf energie opwekken, en als het meezit terug leveren aan het net. Dat zijn op de energierekening de leukere maanden. Voor de opgave om minder gebruik te gaan maken van fossiele bronnen als aardgas zijn besparen en opwekken van energie belangrijke onderdelen. Deze maand bespreekt de raad de visie hoe we in de regio Den Haag - Rotterdam, 23 gemeenten, 4 waterschappen en de provincie, allereerst tot 2030 elektriciteit gaan opwekken en warmte uit verschillende bronnen gaan inzetten. Dit als eerste stap naar de landelijke opgave om in 2050 CO2-neutraal te zijn.

In Barendrecht besloten we al in 2019 om flink in te zetten op het benutten van daken van woningen en bedrijven voor zonne-energie, naast natuurlijk energie besparen. Onlangs kwam daar ook bij hoe we bermen langs snelwegen en het overkappen van parkeerterreinen daarbij kunnen betrekken. Barendrecht vol (op) energie dus! Wilt u meer hierover weten of wilt u tips over hoe u zelf energie (én geld) kunt besparen? Kijk dan eens op onzetoekomstisduurzaam.nl of resrotterdamdenhaag.nl.

Met vriendelijke groet,

Tanja de Jonge

Wethouder Barendrecht

 


Foto: Ingezonden