Wat doet de Barendrechtse Erfgoedcommissie?

16 March 2023, 12:24 uur
mainImage
Gemeente Barendrecht

De Barendrechtse Erfgoedcommissie adviseert het college op het gebied van cultuurhistorische kwaliteit van de leefomgeving. Dit houdt onder andere in dat wanneer een omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor een monument, de erfgoedcommissie zich hier eerst over buigt en het college uitleg geeft over de gevolgen van het plan voor de monumentale waarden van het pand. Ook adviseert de commissie over het aanwijzen van panden of objecten als gemeentelijk monument.
Voor het verantwoord omgaan met monumenten is deskundigheid en zorgvuldigheid nodig. Bovendien ver- anderen voorschriften en inzichten regelmatig. De Erfgoedcommissie biedt specialistische kennis op cultuurhistorisch vlak, waarop het college voor advies kan terugvallen. Waar nodig zal de Erfgoedcommissie afstemming zoeken met de welstandscommissie om tot een gezamenlijk advies te komen.

Deskundig
De Erfgoedcommissie bestaat uit vier leden en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De leden zijn deskundigen op het gebied van cultuurgeschiedenis, bouwkunde, monumentenzorg, restauratietechniek, architectuurgeschiedenis, stedenbouw en lokale geschiedenis.

Vergaderingen
De vergaderingen van de Erfgoed- commissie zijn openbaar. Ze vinden plaats op de laatste vrijdag van de maand en starten om 10.00 uur. Het is mogelijk dat er een open en een besloten deel is van de vergadering. De vergaderingen zijn op het ge- meentehuis in Barendrecht. De resterende vergaderdata voor 2023 zijn: 31 maart, 28 april, 26 mei, 30 juni, 28 juli, 25 augustus, 29 september, 27 oktober, 24 november en 22 december. Aanmelden voor een vergadering kan via [email protected].


Door: Afdeling communicatie gemeente Barendrecht