mainImage

Inloopavonden en Wandeling Windenergie Vaanplein

23 juni 2022, 15:05 uur
Blik op Barendrecht

Op 28, 29 juni en 4, 5 juli worden er inloopavonden georganiseerd over Windenergie Vaanplein. Tijdens deze avonden kunt u meepraten over dit project. Ook wordt er op 5 juli een ‘Wandeling Vaanplein’ georganiseerd waarbij de mogelijke locaties bezocht worden en meer informatie wordt gegeven.

De inloopavonden worden georganiseerd door gemeente Barendrecht, samen met Bosch & van Rijn en Windplanner. Ook de Klankbordgroep Windenergie Vaanplein is aanwezig. Bosch & Van Rijn is het adviesbureau dat de milieueffect-onderzoeken uitvoert. U kunt hier vragen stellen over onder andere geluid, slagschaduw, gezondheid en ecologie.

Op de inloopavonden worden als eerste de visualisaties, mogelijke opstellingen van de windturbines in het gebied, gepresenteerd door Windplanner. Zo krijgt u een beeld van de mogelijk nieuwe situatie in uw woon- en/of werkgebied. De beelden worden ook in Virtual Reality (VR) gedeeld.

Denk mee over de normen
De gemeente geeft informatie over de planning en het proces. Ook vra- gen wij u, inwoners en belangheb- benden, om mee te denken over de normen. U kunt op deze inloopavonden uw normen, aan de hand van een invulformulier, achterlaten. Uw ideeën nemen we mee in het op- stellen van de lokale normen.

Waar en wanneer
Gemeente Barendrecht opent elke inloopavond. Dit duurt circa 10 mi- nuten. Daarna kunt u informatie ophalen en vragen stellen bij de diverse deelnemers. Data, tijden en locaties van de inloopavonden:

- dinsdag 28 juni: Kinderboerderij de Kooi, Maeterlinckweg 85, Rotterdam
- woensdag 29 juni: Kinderboerderij de Kooi, Maeterlinckweg 85, Rotterdam
- maandag 4 juli: Brasserie Vrijenburg, Vrijenburgweg 2, Barendrecht
- dinsdag 5 juli: Brasserie Vrijenburg, Vrijenburgweg 2, Barendrecht

Alle inloopavonden starten om 19.00 uur en eindigen om 21.00 uur.

Wandeling
De Wandeling Vaanplein is op dinsdag 5 juli. We verzamelen bij Brasserie Vrijenburg. De wandeling start om 18.00 uur en duurt tot ongeveer 18.45 uur.


Door: Afdeling communicatie gemeente Barendrecht | Foto: Gemeente Barendrecht