Gemeenteraad Barendrecht akkoord met begroting 2024

16 November 2023, 15:53 uur
mainImage
Gemeente Barendrecht

De gemeenteraad heeft vorige week de begroting voor 2024 goedgekeurd. De oppositiepartijen stemden tegen. In de begroting wordt ook een investeringsbedrag beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van het Inge de Bruijn zwembad met een buitenbad met overkapping die bij mooi weer open kan. De gemeenteraad nam hiervoor een amendement aan.
 
De totale begroting voor 2024 heeft een omvang van 143 miljoen euro. Op de volgende pagina’s vindt u de begroting in beeld, met een overzicht van de inkomsten en uitgaven. Van openbaar groen en recreatie tot openbare verlichting, van inkomensregelingen tot cultuur en van bedrijfsvoering tot burgerzaken: de potjes zijn verdeeld en gevuld.
De gemeente spant zich in om Barendrecht veiliger te maken met bijvoorbeeld cameratoezicht, buurtpreventie, meer wijkagenten en voorlichting. De doelen uit de groenvisie maken we concreet en brengen we in de praktijk. We investeren extra in het centrum. Er komt een verbeterd afvalbeleid. Ook maken we een plan zodat ons maatschappelijk vastgoed in de toekomst beter past bij wat inwoners en verenigingen nodig hebben.

We bouwen hard door aan betaalbare en passende woningen. Bijvoorbeeld met 100 nieuwe sociale huurwoningen in de Zeeheldenbuurt. Ook kunnen we na een intensieve voorbereidingsperiode starten met de bouw van De Stationstuinen. Kortom: ook volgend jaar gaat de gemeente hard aan de slag om Barendrecht nog mooier te maken.


Door: Afdeling communicatie gemeente Barendrecht