Bekijk de Barendrechtse concept hondenkaart

14 September 2023, 12:15 uur
mainImage
Stocksnap

De concept hondenkaart is klaar. Dit is een plan voor nieuwe hondenvoorzieningen en het verbeteren van de hondenvoorzieningen die er al zijn. Hierin hebben wij de resultaten van de vragenlijst over hondenbeleid, die inwoners begin dit jaar konden invullen, meegenomen. We kregen toen bijna 1500 reacties van zowel hondenbezitters als niet-hondenbezitters. Nu kunt u de concept hondenkaart bekijken op www.barendrecht.nl/hondenkaart en hierop reageren.
 
Vanaf 2024 wil de gemeente de extra voorzieningen gefaseerd verbeteren aan de hand van een meerjarenplanning. Hier gebruiken we de opbrengsten uit de honden- belasting voor. Wat kunt u zoal ver- wachten? Bij alle losloopgebieden plaatst de gemeente nieuwe, duidelijk borden. Zo is het voor iedereen duidelijk welke regels er gelden, bijvoorbeeld over de opruimplicht die overal gaat gelden. Ook komt er een pilot met het verstrekken van gratis hondenpoepzakjes bij de losloopgebieden. We plaatsen ook enkele behendigheidstoestellen/trimtoestellen voor honden. En op verschillende plekken komt beplanting of een hekwerk ter afscheiding van het gebied.

Om hondenbezitters beter te faciliteren, zijn er de afgelopen maanden al extra  afvalbakken geplaatst. Hier gaan we de komende maanden mee door. Een belangrijke wijziging in het nieuwe beleid is dat de hondenuitlaatplaatsen vervallen. Uit de inwonerspeiling begin dit jaar bleek dat zowel hondenbezitters als niet- hondenbezitter hier niet tevreden over waren. Met name stankoverlast van uitwerpselen en te kleine, onhygiënische plekken werden als reden genoemd.

Reageren
Op de hondenkaart vindt u de huidige, nieuwe, mogelijk nieuwe en vervallen losloopgebieden, net als de losloopgebieden die in beheer zijn bij Staatsbosbeheer. De digitale kaart is interactief. Als u op een locatie klikt, ziet u hier meer informatie over. Op www.barendrecht.nl/hondenkaart staat een reactieformulier. Valt u iets op of heeft u nog suggesties, vragen of verbeterpunten? Dan kunt u mailen naar [email protected].
 
Inloopavond
Wilt u aanvullende informatie of mondeling reageren? Op donderdag 21 september is er van 18.30 uur tot 20.30 uur een inloopavond in de centrale hal van het gemeentehuis. Hier wordt de concept hondenkaart verder toegelicht. Vooraf aanmelden is niet nodig.


Door: Afdeling communicatie gemeente Barendrecht